evropská síť pro podporu poradenství

Otevřené dveře do světa

22.04.2015

V rámci této publikace se střediska Euroguidance v Dánsku, Estonsku, Finsku, na Islandu, v Lotyšsku, Litvě, Norsku a ve Švédsku podílela na diskuzi o výhodách a výzvách mobilit programu Erasmus+ , které mohou být přínosné pro poradce i širokou veřejnost.

Články a rozhovory se týkají zejména těchto aspektů: skrytých kompetencí, poradenství v oblasti mobility, znevýhodněných skupin a otevřenosti.

 

Tuto publikaci pro vás přeložilo české centrum Euroguidance a naleznete zde

< Přehled novinek