evropská síť pro podporu poradenství

Cross Border seminar 2015 - Guidance Crossing Borders

08.10.2015

S rostoucí evropskou integrací se rozšiřuje i přeshraniční působení v oblasti kariérového poradenství.

Desátý seminář Euroguidance Cross Border na téma „Guidance Crossing Borders“, uspořádaný 9.-10. června  v Retzu/Dolní  Rakousko,  byl věnován  rozmanitým  formám,  kterými kariérové  poradenství v Evropě překračuje nejrůznější tradiční hranice. 

Evropský  seminář  se  letos  konal  podesáté,  tentokrát  v  rakouském  Retzu.  U  příležitosti  výročí  byl seminář  organizován  pod  vedením  rakouského  Centra  Euroguidance  a  v  úzké  spolupráci  s  oběma dalšími zakládajícími zeměmi, Českou republikou a Slovenskem. Stěžejní příspěvky a workshopy z 11 zemí (AT, CZ, DE, HR, HU, PL, RO, SE, SL, SK) umožnily nahlédnout do aktuálních přístupů a metod v zúčastněných zemích. 

Semináře se zúčastnilo 81 poradkyň a poradců ze 14 evropských zemí. V rámci exkurze do Brna 8. června se účastníci seznámili s příklady z praxe kariérového poradenství v regionu.

< Přehled novinek