evropská síť pro podporu poradenství

Výstupy ze semináře Migrace a mobilita - výzva pro kariérové poradenství

06.12.2016

 

 

Seminář "Migrace a mobilita - výzva pro kariérové poradenství" proběhl 23. listopadu 2016. Seminář pořádal Dům zahraniční spolupráce, Centrum Euroguidance ve spolupráci s Fondem dalšího vzdělávání. Akce se zúčastnilo okolo 30 kariérových poradců, pracovníků v sektoru vzdělávání, sociální práce, samosprávy, neziskové sféry.

 

 

 

 

Petr Chaluš z Centra Euroguidance představil evropské inspirace pro kariérové poradenství v kontextu migrace a minorit. Alice Müllerová, Fond dalšího vzdělávání, uvedla zdroje a souvislosti migrace a mobility pro kariérové poradenství. Jiřina Šiklová přednesla téma migrace v širších kulturních souvislostech. Marek Čaněk, Multikulturní centrum Praha, prezentoval perspektivu zahraničních pracovníků v ČR. Danica Babicová, Fond dalšího vzdělávání, představila projekt Cizinci realizovaný ve spolupráci s Úřadem práce. Jana Opletalová, Centrum Euroguidance, výstupy z mezinárodního semináře Euroguidance Cross Border, Potsdam 2016. Peter Drál, Centrum pre výskum etnicity a kultury, jako příklad dobré praxe ze slovenské národní ceny kariérového poradenství, vedl interaktivní workshop na téma bariéry při práci s lidmi v kontextu jiného sociokulturního prostředí. Anna Darašenko, Sdružení pro integraci a migraci, sdílela životní i profesní příběh ze zkušenosti s imigrací.

Odkazy na prezentace ze semináře naleznete zde

 

< Přehled novinek