evropská síť pro podporu poradenství

Tisková zpráva k Národní ceně kariérového poradenství 2016

23.09.2016

Tisková informace

 

Ocenění dobré praxe kariérového poradenství pro 8 českých subjektů

 

Praha, 21. září 2016

 

V České republice vznikají nové projekty s cílem kariérové poradenství rozšířit ve školách všech typů, na úřadech práce, krajských poradenských centrech. Na rozvoji kariérového poradenství se podílí také mnoho neziskových organizací.

 

Tomuto tématu se věnovala konference Národní cena kariérového poradenství 2016, na které byly dnes za účasti zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí vyhlášeny výsledky 8. ročníku soutěže Národní cena kariérového poradenství. Pořadatel soutěže a konference, Dům zahraniční spolupráce – Centrum Euroguidance, obdržel a vyhodnotil 31 příspěvků, které přihlásily základní, střední i vysoké školy, neziskové organizace, úřady práce, krajská centra a další poskytovatelé služeb kariérového poradenství.

 

V letošním roce hlavní ceny získávají:

 

- portál Neslysimpracuji.cz vytvořený a provozovaný společností Tichý svět, o. p. s.

 

- služby pro znevýhodněné skupiny na trhu práce poskytované organizací Liga vozíčkářů

 

- podpora mladých nezaměstnaných v návratu do vzdělávání, kterou poskytuje Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami, Kontaktní pracoviště Mělník

 

- skupinové kariérové poradenství pro žáky základních a středních škol v rámci kraje zajišťované centrem INFO KARIÉRA – Informačně vzdělávacím střediskem Plzeňského kraje

 

- metodický nástroj Kariérový diJÁř, který vytvořila Petra Drahoňovská

 

- podpora kariérového rozvoje žáků se zapojením rodičů realizovaná Základní školou Londýnská, Praha 2

 

 

Zvláštní ceny získávají:

 

- za trvalou kvalitu kariérového poradenství pro studenty získává mimořádnou cenu Gymnázium Jana Palacha Praha 1, s. r. o.

 

- organizace POINTe, z. s. za začínající aktivitu oceněnou klientem služeb

 

 

Soutěž se tradičně koná pod záštitou Národního poradenského fóra a ve spolupráci se slovenským centrem Euroguidance. Byly představeny také příspěvky přihlášené do slovenské Národní ceny kariérového poradenství, jejichž ocenění proběhne 29. 9. 2016 na konferenci v Bratislavě.

 

Výstupy z konference, popisy oceněných příspěvků a přehled všech přihlášených příspěvků do české i slovenské části soutěže lze najít v českém i anglickém sborníku na webových stránkách www.euroguidance.cz.

 

Pro více informací, prosím, kontaktujte:

Mgr. Jitka Novotná

Media relations DZS

GSM: 723 540 511

e-mail: jitka.novotna@jnpublicity.cz  

www.dzs.cz

 

 

Centrum Euroguidance působící při Domě zahraniční spolupráce je součástí celoevropské sítě podporující poradenství. Centrum Euroguidance se svými aktivitami snaží podporovat rozvoj kariérového poradenství u nás a organizovat akce, které zviditelní příklady dobré praxe v této oblasti. Zároveň přináší do praxe zahraniční inovativní přístupy a metody vhodné pro poradce a přispívá ke sdílení mezinárodních zkušeností. Podrobný přehled o aktivitách Centra můžete nalézt na webových stránkách www.euroguidance.cz.

 

 

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, která zajišťuje styky se zahraničními subjekty v oblasti školství a vzdělávání. Součástí DZS je mimo jiné Národní agentura pro program Erasmus+, která koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce. Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz nebo www.naerasmusplus.cz.

 

 

 

 

< Přehled novinek