evropská síť pro podporu poradenství

Online kurzy pro učitele, kariérní poradce a další zájemce o vzdělávání

14.03.2017

Rádi bychom Vás informovali o aktuální nabídce masivních otevřených online kurzů, do kterých se mohou bezplatně zapojit učitelé, kariérní poradci a další zájemci o vzdělávání.

 

Hlavním záměrem kurzu Boosting a Sense of Initiative and Entrepreneurship in Your Students je poskytnout účastníkům vhodné zdroje a náměty na aktivity, které u žáků povedou k rozvoji podnikavosti a proaktivního přístupu. Díky kurzu se také účastníci dozvědí, jak mohou připravit žáky na vstup na trh práce. Prezentované aktivity jsou založené na projektovém učení. Kurz probíhá od 27. února a skládá se ze 4 modulů, zapojit se lze i kdykoli v průběhu kurzu. Časová náročnost je zhruba 3 hodiny týdně. Kurz byl připraven ve spolupráci s mezinárodním projektem i-Linc

 

Cílem kurzu Opening Minds to STEM Careers je představit účastníkům aktivity, které mohou přilákat mladé lidi ke studiu a volbě profesní kariéry v oblasti matematiky a přírodních věd. Věnovat se bude například problematice genderových stereotypů nebo roli učitelů, mentorů a rodičů. Kurz bude zahájen v dubnu 2017 a bude se skládat z 8 modulů. Časová náročnost je zhruba 2-3 hodiny týdně. Kurz je výsledkem spolupráce projektů SYSTEMIC, Scientix a STEM Alliance.

 

Oba kurzy jsou připraveny v rámci European Schoolnet Academy, což je iniciativa evropského sdružení European Schoolnet, která učitelům a dalším zájemcům o vzdělávání nabízí možnost bezplatně se zapojit do masivních otevřených online kurzů (MOOC, massive open online courses). Cílem těchto kurzů je seznámit učitele a další zájemce s aktuálními trendy ve vzdělávání, poskytnout jim užitečné vzdělávací materiály a představit různé aplikace a nástroje, které mohou ve výuce i mimo ni využít. Nedílnou součástí kurzů bývá možnost diskuse s kolegy a vzájemná výměna zkušeností a dobré praxe.

 

Každý kurz se skládá z jednotlivých modulů, tj. tematických celků, které jsou zpravidla postupně otevírány v týdenních intervalech. Na konci modulu obvykle účastníci vyplní krátký test nebo zveřejní ukázkovou aktivitu, kterou na základě kurzu připravili. Po úspěšném dokončení kurzu získají účastníci elektronický certifikát. Zapojit se do kurzu je možné bezplatně, a to i po zahájení kurzu. Vyžadováno je pouze vhodné zařízení (tablet, počítač), připojení k internetu a pasivní znalost angličtiny. Pro další informace je možné se obrátit na zaměstnance Domu zahraniční spolupráce prostřednictvím e-mailu euncr@dzs.cz.

< Přehled novinek