evropská síť pro podporu poradenství

Dopis kariérovým poradcům k podpoře spolkové činnosti

26.09.2016

Centrum Euroguidance dlouhodobě podporuje všechny formy sdružování kariérových poradců. Dále šíří informace z Národního poradenského fóra i dalších platforem, které zasílají svoje aktuality ke zveřejnění. Níže se můžete seznámit s dopisem, který s žádostí o zveřejnění zaslala nová platforma pro sdružování kariérových poradců.

-----

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si obrátit se na Vás jako na odborníky, kteří se pohybují v oblasti kariérového poradenství. Opakovaně jsme se zamýšleli nad možností vytvoření platformy, která bude prostorem pro spolupráci a sdílení. Přejeme si, aby v České republice vzniklo sdružení kariérových poradců, které doplní stávající iniciativy a organizace a bude s nimi spolupracovat. Inspiruje nás činnost slovenského Združenia pre karierové poradenstvo a rozvoj kariéry, jehož jsme někteří členy. Po diskuzích se zástupci Združenia jsme se rozhodli pro založení spolku, který bude partnerskou organizací slovenského Združenia pre karierové poradenstvo a rozvoj kariéry, a umožní tak mimo jiné intenzivnější česko-slovenskou spolupráci.

Chceme, aby sdružení bylo otevřené všem poradcům i dalším zájemcům o tuto oblast, a způsob fungování byl postaven na principech spolkové činnosti, tedy na zapojení a aktivitě vlastních členů. Rádi bychom nyní udělali první krok k realizaci této myšlenky a pozvali Vás ke společnému přemýšlení o podobě takovéto organizace. Máte-li zájem s spolupráci, prosíme Vás o zaslání kontaktu na adresu sdruzenikp@gmail.com a případnou odpověď na následující otázky, které můžete psát do sdíleného online dokumentu, ve kterém najdete rovněž návrh možných cílů sdružení:

  • Co byste od takovéto platformy očekávali z hlediska cílů a aktivit?

  • Jaké formy by platforma měla mít z hlediska členství a organizace, aby byla dynamická a funkční?

  • Jakým způsobem byste se Vy osobně do činnosti zapojili?

Prosíme Vás proto o zaslání odpovědí do 15. 10. 2016. Dalším krokem bude společné setkání, plánované na přelomu října a listopadu (s možnou účastí přes skype), jehož cílem bude dopracovat cíle a stanovy spolku. O termínu setkání Vás budeme informovat.

Jako konkrétní typ úkolu tohoto spolku by mohla být např. spolupráce na přípravě konference, která se konala v květnu tohoto roku v Brně (www.konferencekp.cz). Dle zaměření a zájmu členů může toto sdružení nabídnout příležitosti pro síťování a další profesní růst kariérových poradců (např. peer learning), vytváření společného porozumění nad principy kariérního poradenství a jejich šíření, propagaci kariérového poradenství (prezentace na veletrzích) či vystupování v zájmu zapojených kariérových poradců i jejich klientů (psaní projektů či grantových žádostí apod.).

Děkujeme předem za Vaše odpovědi. Případné dotazy zasílejte na adresu sdruzenikp@gmail.com

Andrea Csirke, Kateřina Hašková, Iva Kirovová, Lukáš Kučera, Alice Müllerová

-------

< Přehled novinek