evropská síť pro podporu poradenství

Výstupy ze semináře Cross Border v Postupimi - červen 2016

06.09.2016

Cross-Cultural Guidance and International Careers – Integrating Migrants and Minorities

Jedenáctý ročník přeshraničního semináře se konal v Postupimi 1. – 2. června 2016 a zaměřil se na poradenství migrantům a menšinám. Téma integrace a podpory v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění této cílové skupiny je v současnosti aktuální nejen v Německu. Po úvodních prezentacích v plénu měli účastníci z 11 států Evropské unie na výběr z 14 workshopů, které se věnovaly osvědčeným i novým metodám a nástrojům, jež lze využít při práci s touto specifickou cílovou skupinou. Seminář se věnoval i novým výzvám, kterými je v některých evropských zemích nárůst počtu žadatelů o mezinárodní ochranu nebo práce s druhou a třetí generací migrantů.

 

Přečtěte si zhodnocení semináře od Hany Markové ze společnosti META, o.p.s., která zde měla společně s kolegyní Julií Pechlátovou workshop na téma: Poradenství a podpora v oblasti vzdělávání pro lidi s odlišným mateřským jazykem v České republice.

 

Vzhledem k tomu, že zaměření letošního semináře je i tématem společnosti META, využily jsme s kolegyní nabídku uspořádat workshop, v němž jsme představily naše dosavadní zkušenosti s poradenstvím migrantům v oblasti vzdělávání v České republice s důrazem na spolupráci jednotlivých aktérů, kteří se podílejí na procesu integrace.

Workshop jsme zahájily „naostro“ simulovanou hodinou biologie v češtině. Kolegyně, která se pro tento účel vžila do role učitelky, měla ve své malé „třídě“ jak žáky, kteří jí velmi dobře rozuměli, tak ty, kteří netušili o čem je řeč, a napovědět jim mohlo jen názorné schéma fotosyntézy. Po tomto entrée se rozběhla zajímavá diskuze. Přestože je to prověřený způsob, jak během krátké chvíle zažít, jaké to je v kůži nového žáka, jenž nerozumí vyučovacímu jazyku, díky tomu, že žáky byli tentokrát lidé, kteří sami pomáhají v roli profesionálů podobné situace svým klientům zvládat, přinesla diskuze další témata a otázky. Některé účastnice měly vlastní zkušenosti s dlouhodobým pobytem v jiné zemi, kde samy musely čelit v různé míře počáteční neznalosti jazyka, prostředí a kultury. Debata po následující prezentaci, kdy jsme se snažily představit činnost společnosti META a situaci v České republice, byla velmi přínosná i pro nás.

Největší výběr a zájem byl o workshopy z pořadatelské země, které se věnovaly inovativním přístupům v poradenství a reagovaly na nárůst počtu uprchlíků v Německu. Jako příklad užitečného nástroje bych uvedla kompetenční karty, které ve svém workshopu představili Martin Noack a Ramona López Salinas. V situaci, kdy poradenský proces komplikuje jazyková bariéra, a je tak daleko obtížnější odhalit kompetence a dovednosti, mohou být názorné karty s překladem klíčových kompetencí v pěti jazykových mutacích a zobrazením konkrétní dovednosti praktickou pomůckou při práci nejen s lidmi s migrační zkušeností, ale například v rámci kariérového poradenství nezaměstnaným, žákům a studentům při volbě budoucího povolání apod.

Podvečerní prohlídka Postupimi s průvodcem, který lehce dokázal přesvědčit o tom, že je potřeba se do města s bohatou historií brzy vrátit, se soustředila na to, jaké stopy zde zanechali přistěhovalci z celé Evropy v různých historických epochách.

Seminář Cross Border byl pro mě přínosný nejen z důvodu možnosti dozvědět se o dobré praxi z jiných zemí, ale i kvůli výměně zkušeností s ostatními profesionály a získání nových kontaktů.

(Hana Marková)

 

Prezentace ze semináře a průzkum o tom, jak integraci migrantů a minorit řeší jednotlivé evropské země, naleznete zde:

http://euroguidance-cross-border-seminar-2016.de/.

 

< Přehled novinek