evropská síť pro podporu poradenství

Konference „Kariérové poradenství v měnícím se světě“ - výstupy

14.11.2017

Konference „Kariérové poradenství v měnícím se světě“ proběhla 10. - 11. 11. 2017 v Praze

 

Mezinárodní konference „Kariérové poradenství v měnícím se světě“ se zaměřila na význam kariérového poradenství  a podpory kariérového rozvoje jednotlivce v kontextu změn společnosti. Navázala na konferenci „Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství“, která proběhla v roce 2016 v Brně, a opět vytvořila společný prostor pro sdílení, prezentaci a diskusi. Tento rok ve spolupráci s katedrou andragogiky, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 

Cílem těchto konferencí je rozvíjet odborné zázemí kariérového poradenství, podporovat jeho profesionalizaci a zároveň otevřenost pro jeho různorodost a nacházení nových forem. Podpořit teorii, výzkum a odbornou diskusi otevřenou praktikům i veřejnosti.

 

Jeden z ohlasů na konferenci: http://www.msmt.cz/ministr-stech-karierove-poradenstvi-je-celozivotni-proces

 

První fotografie z konference:  zde

 

Příspěvky prezentované v plénu:  zde

 

Příspěvky v sekcích: zde

 

Program akce: zde

 

Více informací o konferenci a výstupech na stránkách www.konferencekp.cz

 

 

 

< Přehled novinek