evropská síť pro podporu poradenství

Mentoring - vzdělávací cyklus

11.09.2017

Vzdělávací akce je určena zejména zkušeným učitelům z praxe, kteří mohou následně působit jako mentoři na vlastní škole, nebo se připravují na výkon činnosti mentora
profesního rozvoje. Vzdělávací cyklus je akreditován MŠMT v rozsahu 80 hodin, lze ho hradit ze šablony pro ZŠ II/2.6, případně pro SŠ III/2.5

 

Vzdělávací cyklus zahrnuje:
80 hodin vzdělávání (5 dvoudenních vzdělávacích modulů) a 30 hodin samostudia a vlastní praxe
(vlastní realizace a následná reflexe mentorských rozhovorů, vzájemná kolegiální podpora, studium
literatury atd.).


Obsah jednotlivých vzdělávacích dvoudenních modulů:
1) Mentorské dovednosti - principy respektující komunikace, kladení otázek, aktivní
naslouchání, pozorování, popisný jazyk atp. (16h)
2) Mentorský trénink - GROW, sjednávání zakázky, postupy, role mentora, praktické ukázky,
možnosti a záznamy pozorování, trénování dovedností (16 h)
3) Reflexe praktických zkušeností při vedení rozhovorů s menteem, práce nad/s nahrávkou,
individuální konzultace, skupinová intervize a vzájemné sdílení, příprava na závěrečnou
obhajobu (16h)
4) Poskytování mentorské podpory s oporou o standardy pedagogické práce - Kompetentní
učitel 21. století, modul vychází ze zkušeností mentorů a učitelů Začít spolu a nabízí
účastníkům konkrétní postupy při poskytování mentorské podpory ve vztahu k jasně
pojmenovanému standardu kvality pedagogické práce nejen ve třídách učitelů Začít spolu.
(16 h)
5) Závěrečné výstupy účastníků specializačního studia, aplikace mentorských dovedností,
sebereflexe, zpětná vazba (16h)


Studium je ukončeno prezentací 2 kazuistik mentorského provázení a reflexí mentorských
dovedností, které si účastníci osvojili v průběhu cyklu. Absolventi obdrží certifikát.


Termíny konání:

I. modul 6.–7. 10. 2017

II. modul 3.– 4. 11. 2017
III. modul 19.–20. 1. 2018
IV. modul – 2.-3. 3. 2018
V. modul 13.–14. 4. 2018
Místo: Praha, školící místnost bude upřesněna


Lektorky:
PhDr. Eva Lukavská, Ph.D. - od roku 2014 je lektorkou kurzů: ZKUŠENOSTÍ K RESPEKTOVÁNÍ
zaměřených na objevování podstaty nenásilné, partnerské komunikace v rodině, ve škole či jiných
systémech. Vede i skupiny osobnostně rozvojového zaměření, v nichž se opírá o kompetence, které
získala v terapeutickém výcviku Gestalt terapie. Od roku 2005 procházela dlouhodobým
mentorským vzděláváním poskytovaným STEP by STEP ČR. V mentorské práci využívá metodu VTI
(videotrénink interakcí).


Mgr. Pavla Vybíralová - konzultantka, lektorka, arteterapeutka. V lektorské práci se zaměřuje na
řešení konfliktů, týmovou spolupráci a práci s agresí, v konzultační práci na mentoring a videotrénink
interakcí.


Cena: 19 900,- Kč (zahrnuje občerstvení během dne, v ceně není započítáno ubytování a doprava na
místo konání)

 

Více informací na www.zacitspolu.eu

< Přehled novinek