evropská síť pro podporu poradenství

Výzva k přihlášení - Národní cena kariérového poradenství 2017

05.05.2017

 

„Kariérové poradenství - na vaší straně v měnícím se světě.“

 

Centrum Euroguidance, Dům zahraniční spolupráce

vyhlašuje 9. ročník soutěže Národní cena kariérového poradenství.

 

Sdílejte svou praxi kariérového poradenství a inspirujte se od ostatních.

 

 

Kdo se může do soutěže přihlásit:

Mohou se zapojit organizace (např. mateřské, základní, střední a vysoké školy, školská zařízení, instituce dalšího a celoživotního vzdělávání, úřady práce, personální, poradenské a vzdělávací agentury, podniky, firmy, neziskové organizace a další), i jednotlivci (výchovní poradci, poradci ve státních i nestátních zařízeních a organizacích, soukromí poradci a další).

 

Jaké aktivity je možné do soutěže přihlásit:

Přihlásit je možné aktivity, projekty a služby kariérového poradenství v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti pro mládež i pro dospělé.  Přihlásit lze i jednorázovou aktivitu podporující kariérový rozvoj nebo kariérové poradce (informační nástroj, metoda, publikace, výzkum, studentská práce, konference, vzdělávací akce, projekt apod.).

Rádi bychom podpořili i začínající jednotlivce a organizace, přicházející s malou, ale významnou iniciativou v oblasti poradenství.

 

Přihlášené aktivity mohou podporovat různé oblasti kariérového rozvoje:

 • rozvoj dovednosti řízení vlastní kariéry, sebepoznání, sebereflexi, samostatnost a osobní zodpovědnost, schopnost a motivaci k učení, kritické myšlení a efektivní práci s informacemi, schopnost rozhodování a komunikační dovednosti;
 • získávání a rozvíjení znalostí a orientaci v možnostech vzdělávání a práce, v situaci a změnách na trhu práce, plánování osobního rozvoje, vzdělávání a profesní kariéry, schopnost rozhodovat se a uskutečňovat kariérní volby;
 • rozvoj dovedností nutných pro udržení zaměstnání nebo dovedností podporujících/zvyšujících zaměstnatelnost, rozvoj dovedností, které jsou očekávány ze strany zaměstnavatelů, podnikatelské dovednosti;
 • talent, jedinečnost a silné stránky.

Přihlášené aktivity mohou také podporovat oblast kariérového poradenství obecně:

 • dostupnost a kvalita kariérového poradenství, celoživotní rozměr poradenství;  
 • mezinárodní mobility v oblasti vzdělávání a práce přispívající kariérovému rozvoji;
 • inkluzivní přístupy podporující osoby se znevýhodněním ve vzdělávání a na trhu práce s ohledem na situaci minorit a migrace.

 

 

Harmonogram soutěže:                                                                      

Zveřejnění/vyhlášení soutěže: 5. května 2017

Uzávěrka pro zasílání příspěvků: 26. června 2017 (Termín pro přihlašování byl prodloužen z 21.6. na 26.6.)

Hodnocení: červenec – srpen 2017

Vyhlášení vítězů a prezentace oceněných příspěvků: 21. září 2017

Studijní návštěva ve Švédsku:  14. - 17. listopadu 2017

 

Jak se přihlásit:

Přihláška ke stažení zde

Přihlášku pošlete na adresu euroguidance@dzs.cz nejpozději do 26. června 2017. 

 

Podmínky pro účast v soutěži:

Realizace aktivit v oblasti kariérového poradenství, kariérového rozvoje.

Vyplnění přihlášky, dostupné na stránce www.euroguidance.cz, a její odeslání do 26. června 2017 elektronicky na adresu Centra Euroguidance euroguidance@dzs.cz.

Do soutěže jsou přijímány příspěvky v češtině. Příspěvky přihlášené do předcházejících ročníků soutěže mohou znovu soutěžit v případě, že jsou dále rozvíjeny.

 

Hodnocení soutěžních příspěvků:

Hodnocení provede komise složená z odborníků v oblasti vzdělávání, poradenství a z oblasti rozvoje lidských zdrojů v období červenec – srpen 2017.

 

Cena pro každý přihlášený příspěvek:

 • představení všech příspěvků na konferenci při příležitosti vyhlášení výsledků soutěže;
 • publikace příspěvku ve sborníku soutěže v česko-slovenské a anglické verzi.

 

Hlavní ceny:

 • studijní pobyt pro jednu osobu do institucí poskytujících kariérové poradenství ve Švédsku;
 • propagace na stránkách www.euroguidance.cz, v dalších médiích, využívání loga soutěže.

 

Speciální ceny pro zavedené aktivity s dlouhodobým přínosem i pro začínající aktivity karierového poradenství.

 

Soutěž je realizovaná ve spolupráci s Centrem Euroguidance Slovenské republiky, které působí při Slovenské akademické asociaci pro mezinárodní spolupráci.

 

Soutěž je vyhlášena pod záštitou Národního poradenského fóra.

< Přehled novinek