evropská síť pro podporu poradenství

Jaký je váš pohled na kvalitu v kariérovém poradenství?

10.10.2017

Jménem Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z. s., bychom vás rádi požádali o spolupráci při mapování možností zajištění kvality služeb v kariérovém poradenství v České republice formou vyplnění krátkého dotazníku do 18. 10. 2017.

 

Dotazník je určený odborné poradenské veřejnosti a obsahuje část věnovanou zajištění kvality v organizacích poskytujících kariérové poradenství či projektů, v rámci kterých je poradenství poskytováno, ale i část věnovanou možnostem zajištění kvality práce individuálních poradců.

 

Tento průzkum je součástí projektu QUAL-IM-G, který je financován v rámci programu Erasmus+. Realizátorem projektu v České republice je Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z. s. (SKPKR).

 

Výstupy tohoto dotazníku budou prezentovány na konferenci Kariérové poradenství v měnícím se světě pořádané českým Centrem Euroguidance a Katedrou andragogiky a personálního řízení FF UK ve dnech 10. - 11. 11. 2017 v Praze. Po konferenci bude prezentace k dispozici také na stránkách SKPKR.

Předem děkujeme za spolupráci, v případě dalších dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat na e-mailu: sdruzenikp@gmail.com.

< Přehled novinek