evropská síť pro podporu poradenství

Ocenění - Národní cena kariérového poradenství 2017

06.10.2017

Ocenění 10 příkladů dobré praxe kariérového poradenství

 

Kariérové poradenství je stále významnější službou v měnícím se světě práce a vzdělávání. Dobrou praxi kariérového poradenství lze nalézt ve školách všech typů, na úřadech práce, v regionálních poradenských centrech. Stále více neziskových organizací i aliancí firem se zaměřuje svými aktivitami na rozvoj kariérových kompetencí žáků, studentů i dospělých lidí.

 

Konference Národní cena kariérového poradenství 2017 proběhla 21. září v Praze pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Součástí programu bylo vyhlášení výsledků  9. ročníku soutěže. Pořadatel soutěže a konference Dům zahraniční spolupráce – Centrum Euroguidance obdržel a vyhodnotil 37 příspěvků od poskytovatelů služeb kariérového poradenství.

 

V letošním roce hlavní ceny získávají:

  • Czechitas za podporu překonávání genderových stereotypů v kariéře
  • EKS a Základní škola Londýnská za zapojení dětí do metodik kariérového poradenství
  • Úřad práce, Kontaktní pracoviště Děčín za přínos úřadu práce ke kariérovému rozvoji žáků základních škol
  • Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov za inspirativní aktivity školního poradenského pracoviště
  • APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, z. s., za metodiku kurzu pro podporu rodičů v kariérových kompetencích
  • IQ Roma servis, z. s., za podporu žáků středních škol z romské komunity při vstupu na trh práce

Zvláštní ocenění získávají:

  • Petra Drahoňovská za trvalou kvalitu produktů pro rozvoj kariérových kompetencí
  • Kariérní centrum Masarykovy univerzity za efektivní využití ICT v kariérním centru vysokých škol
  • Střední škola stavební Jihlava a Oblastní charita Jihlava za spolupráci dvou organizací na prevenci předčasného ukončení školní docházky
  • InBáze, z. s., získává ocenění za kvalitu začínající služby kariérového poradenství

 

Soutěž koná pod záštitou Národního poradenského fóra a ve spolupráci se slovenským centrem Euroguidance. Na konferenci byly představeny příspěvky přihlášené do slovenské Národní ceny kariérového poradenství, jejichž ocenění proběhlo 14. 9. 2017 na konferenci v Bratislavě.

 

< Přehled novinek