evropská síť pro podporu poradenství

Modelový výcvik pro kariérové poradce - aktuální informace

13.10.2017

Informace pro účastníky modelového výcviku v kariérovém poradenství

 

Výcvik je určen pro kariérové poradce, lektory kariérového poradenství a zapojuje i organizace poskytující vzdělávání kariérových poradců. Nabízí možnost rozvoje dovedností a spolupráci na tvorbě modelového výcviku pro kariérové poradce pořádaného Centrem Euroguidance v ČR.

 

Cílem je inspirovat se různými pohledy, společně utvářet podobu a rozvíjet úroveň vzdělávání kariérových poradců v ČR. Zaměřujeme se na kvalitu kariérového poradenství, profesionalitu poradce, proces v práci s klientem. Vycházíme z evropského kontextu i z české zkušenosti se vzděláváním poradců.

 

Základní části výcviku jsou tvořeny vstupem evropských lektorů: Thomas Diener, Tron Inglar a Asa Sundelin, kteří vedou praktický trénink doplněný o teorii a jejich vizi kariérového poradenství. Druhou významnou částí jsou peer learningové aktivity účastníků tréninku podporované českými mentory. Mentoři ve skupinách podporují peer learning, zajišťují zpětnou vazbu, evaluaci a provázanost jednotlivých bloků. Mentoři společně s účastníky tvoří model otevřený pro inspiraci všem poskytovatelům vzdělávání.

 

Účastníci procházejí ochutnávkou výcviku v různých přístupech k rozvoji dovedností kariérových poradců a zároveň se budou učit od sebe navzájem.

 

Skupinu tvoří cca 20 kariérových poradců, kteří se chtějí učit různé přístupy, chtějí sdílet svoji praxi s druhými, podílet se na rozvoji vzdělávání kariérových poradců v ČR.

 

 

Výcvik je rozdělen do 4 navazujících bloků po 2 tréninkových dnech.

 

Důležitou součástí je i skupinové učení a proces, proto je podstatná účast na celém výcviku. 

 

Konkrétní termíny pro 3 výcvikové bloky jsou 13. - 14. 10., 3. – 4. 11. a 24. - 25. 11. v Plzni a termín pro závěrečný blok je 8. - 9. 12. v Praze.

 

Jeden blok trvá dva celé dny, rámcově 9 - 17h s pracovním večerním programem mezi dvěma výcvikovými dny.

 

Obsah a harmonogram:

 

13.-14.10. Jumping Into the change proces - Thomas Diener

Thomas představí základní myšlenku poradenství zaměřeného na proces. Konkrétně koncept tvořivosti a spontánnosti, který vyvinul Jakob Levy Moreno, zakladatel psychodramatu. Jeho teorie, která je stále velmi aktuální a odpovídá nejnovějším poznatkům z neurologie a pozitivní psychologie, může pomoci vidět kariérové poradenství jako proces individuální změny. V rámci tematického bloku budeme zkoumat tyto koncepty tvořivosti a spontánnosti. Budeme experimentovat s možnostmi, které jsou v nich uloženy, abychom jimi obohatili naší individuální i skupinovou poradenskou praxi.

 

3.-4.11. Hope and Reality - Tron Inglar

Tron představí další poradenské strategie, které zohledňují a dokáží efektivně zpracovávat různost, odlišnost klientů (např. gestalt, socio-dynamika, Parsonsova teorie, kritické teorie). Pro každý z těchto přístupů představí konkrétní poradenské techniky a doplní je ukázkami z praxe. Zaměří se na sny a vize, na realitu v rámci práce. Připomene důležitost etického aspektu v poradenské praxi.

 

24.-25.11. Reflecting counselling what is going on? - Asa Sundelin

Asa se zaměří na možnosti reflexe a analýzy poradenských setkání. Ve své diplomové práci využívala koncept strategie a komunikační projekt pro analýzu poradenských setkání. Zjistila, že jsou pro poradenství užitečné a použila je ve workshopech s poradci jako prostředek reflexe poradenských setkání.

 

8.-9.12. Používání nových dovedností v praxi

V závěrečném bloku, kdy účastníci na základě svých nových dovedností povedou praktické workshopy pro další poradce (learning by doing), proběhne evaluace celého tréninku a bude finalizován výstup - otevřený modelu výcviku.

 

Výcvik je pro účastníky zdarma, na místě je zajištěno občerstvení.

 

Ubytování na výcvikové dny v Plzni si účastníci zajišťují sami a zpětně jim bude proplaceno. Ubytování v Praze je pro účastníky zajištěno a uhrazeno.

 

Výcvik probíhá v prostorách Info Kariéra 

 

Závěrečné setkání otevřené 8.12. i dalším poradcům probíhá v seminárních prostorách hotelu Olympik Tristar, Praha 8

 

Upřesňující informace jsou zasílány emailem účastníkům, kontaktní telefon na Euroguidance během výcviku: 724967591

 

Těšíme se ze společného učení a tvoření.

 

Tým Euroguidance ČR  

< Přehled novinek