evropská síť pro podporu poradenství

Euroguidance konference Guidance 4.0 - New tools and skills in guidance ve Vídni

07.11.2017

 

Vyhlašujeme výzvu pro poradce působící v České republice na zajištění účasti na odborné mezinárodní konferenci Guidance 4.0 - New tools and skills in guidance, kterou pořádá rakouské centrum Euroguidance. Vybraným účastníkům bude zajištěno proplacení cestovních nákladů včetně ubytování.

 

Tématem konference jsou informační a komunikační technologie (ICT), jejich rostoucí vliv ve společnosti i jejich využití v poradenství. Více informací o programu a o jednotlivých workshopech najdete na stránkách:

 https://bildung.erasmusplus.at/fileadmin/Dokumente/bildung.erasmusplus.at/Policy_Support/Euroguidance/Veranstaltungen/EG_FT_2017_Programm_EN.pdf

 

Většina programu konference bude probíhat v angličtině (pro německy mluvící je možnost absolvovat v němčině). 

 

Kritéria pro výběr účastníků jsou následující:

-          Uplatnění získaných poznatků a zkušeností v poradenství.

-          Znalost anglického jazyka (min. na úrovni B2)

-          Šíření výstupů v českém prostředí.

Cílová skupina:

-          Poradci či konzultanti v oblasti vzdělávání a práce

-          Vedoucí pracovníci poskytující poradenství svým zaměstnancům

-          Sociální pracovníci, psychologové, pedagogové

Doplňková kritéria výběru, přednost mají:

-          Prvoúčastníci (konkrétní osoba, ale i organizace, která ji vysílá).

-          Účastníci jsou z různých organizací (nejsou ze stejné organizace).

 

 

V případě zájmu prosíme o detailní vyplnění přihlášky na jejíž základě bude probíhat výběr účastníkůDeadline přihlašování je 20.10.2017.

 

 

< Přehled novinek