evropská síť pro podporu poradenství

Člověk a svět práce

22.10.2018

Otevřené setkání společenství praxe k oblasti Člověk a svět práce a kariérovému vzdělávání na ZŠ 

25. 10. 2018 

od 14h do 18h

ZŠ Londýnská 34, Praha 2

Učebna 01

Hlavním cílem otevřeného setkání v rámci projektu NÚV PPUČ je sdílet pohledy na rozvoj gramotností v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na II. stupni ZŠ.

Petr Chaluš představí inspirace z evropských zemí. Helena Košťálová z EKS, představí školní projekt na ZŠ Londýnská Cesta knihy. Děti se přímo zapojily do tvorby knihy k tématu světa práce pro učitele a kariérové poradce. V rámci projektu se seznámily s prací ilustrátora, tiskaře, spisovatele, editora, překladatele či korektora. Aktivita získala Národní cenu kariérového poradenství v roce 2017. Dále vystoupí zástupce organizace Info Kariéra, která v Plzeňském kraji dlouhodobě a koncepčně rozvíjí přípravu na svět práce na II. stupni základních škol v tomto kraji. Dále se budeme věnovat tématu rozvoje podnikavosti v kontextu oblasti Člověk a svět práce.

Cílem setkání bude i diskuse o rozvoji oblasti Člověk a svět práce a kariérového poradenství v rámci RVP.

Registrace zde

< Přehled novinek