evropská síť pro podporu poradenství

Výzva studijní návštěvy EPALE - vzdělávání migrantů/cizinců

06.04.2018

 

 VÝZVA pro osoby pracující v oblasti vzdělávání migrantů a cizinců v České republice k účasti na odborné studijní návštěvě "Dobrá praxe ve vzdělávání migrantů v Německu"

 

EPALE vyhlašuje výzvu pro osoby pracující v oblasti vzdělávání migrantů a cizinců v České republice k účasti na odborné studijní návštěvě "Dobrá praxe ve vzdělávání migrantů v Německu", kterou pořádá Dům zahraniční spolupráce v rámci projektu EPALE: Networking Visits.

 

Téma: Nové přístupy a dobrá praxe při vzdělávání dospělých migrantů v Německu.

Jaké zkušenosti a jaké nástroje lze přenést do České republiky?

 

Výzva je určena lidem, kteří se aktivně či metodicky zabývají vzděláváním cizinců a souvisejícím poradenstvím na území ČR, a to pracovníkům neziskové sféry i příslušným pracovníkům státní správy i obecních samospráv.

 

Kritéria pro výběr účastníků jsou následující:

-          uplatnění získaných poznatků a zkušeností ve vzdělávací a poradenské praxi, v organizaci a řízení poradenství;

-          znalost anglického jazyka (min. na úrovni B2);

-          šíření výstupů v českém prostředí.

 

Cílová skupina:

-          pracovníci NNO zabývající se poradenstvím a vzdělávacími aktivitami pro cizince a migranty v ČR;

-          pracovníci státní a veřejné služby specializující se na tématiku integrace cizinců v ČR (MV ČR, příslušná odd. magistrátů a obecních úřadů apod.).

 

Doplňková kritéria výběru, přednost mají:

-          prvoúčastníci (konkrétní osoba, ale i organizace, která ji vysílá);

-          účastníci z různých organizací (ne ze stejné organizace).

 

V případě zájmu prosíme o vyplnění online přihlášky(link is external) a to nejpozději do 30. 4. 2018, na jejímž základě bude probíhat výběr účastníků.

 

 

Předpokládaný itinerář: 

 

18. června 2018

9:00                            Odjezd z Prahy

17:00                          Příjezd do Brém, ubytování v hotelu

 

19. červen                Brémy

 Brémy:                      LidiceHaus (projekty Your VoiceLand, Involve)

Odpoledne přesun do Stuttgartu

 

20. červen                Stuttgart

 

Stuttgart:                 Asociace center pro vzdělávání dospělých Bádenska-Württemberska (projekt TALENTY: Migrace a uprchlíci)

 

 Večer:                      Návrat do Prahy

-------------

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit program dle možností zahraničních partnerů a potřeb účastníků.

 

Studijní návštěva bude probíhat v angličtině.

 

Vybraným účastníkům bude zajištěno proplacení cestovních nákladů včetně ubytování.

< Přehled novinek