evropská síť pro podporu poradenství

Evropský sbor solidarity

03.08.2018

 

Rádi bychom Vás informovali o programu Evropský sbor solidarity, nové iniciativě EU, jejímž záměrem je posílit vzájemné lidské porozumění ať už ve světě, či v okolí nás všech. Nový program bude v České republice spravovat Dům zahraniční spolupráce (DZS).

 

S příchodem Sboru solidarity existuje značná šance na získání finančních prostředků pro skupiny mladých lidí, organizace a jiné další instituce. Na druhé straně program nabízí množství příležitostí pro potenciální účastníky projektů ve věku 18–30 let.

 

Mezi možnosti Evropského sboru solidarity patří především dobrovolnické projekty vycházející z konceptu Evropské dobrovolné služby (EDS) v programu Erasmus+ / Mládež v akci. Finanční podporu pro dobrovolníky lze také získat skrze dlouhodobá dobrovolnická partnerství. Novinkou v programu pak jsou možnosti financování pracovních míst a stáží.

 

Program se dále zaměřuje na solidární projekty, národní iniciativy, ve kterých se skupina mladých lidí věnuje společnému lokálnímu zájmu.

 

V případě Vašeho zájmu naleznete v příloze podrobnější aktuálně dostupné informace.

 

Budeme rádi, pokud se zapojíte již do některého z termínů pro předkládání žádostí:

 

  • Dobrovolnická partnerství: 13.9.2018
  • Dobrovolnické projekty: 16.10.2018
  • Solidární projekty: 16.10.2018
  • Pracovní místa a stáže: 16.10.2018

 

Podrobné informace o jednotlivých aktivitách, včetně příručky pro žadatele a formulářů žádostí, budou v průběhu srpna zveřejněny na připravované internetové stránce programu. Tento program bude zařazen také ve výčtu programů zastřešených DZS.

 

Co v tuto chvíli již můžete udělat?

  • Vybrat si typ projektu, který bude odpovídat potřebám Vašim i/nebo Vašeho okolí a zamyslet se nad cílem a záměrem projektu.
  • Zažádat si o akreditaci, případně si ověřit, zda máte akreditaci z programu Erasmus+ nutnou pro hostování nebo vysílání dobrovolníků.
  • Zaregistrovat organizaci do databáze Evropského sboru solidarity.
  • Kontaktovat nás s dotazy na sborsolidarity@dzs.cz.
  • Novinky můžete sledovat na našem Facebooku.

 

< Přehled novinek