evropská síť pro podporu poradenství

VÝZVA PRO EXPERTY CENTRA EUROGUIDANCE

29.03.2018

Dům zahraniční spolupráce (DZS) vyhlašuje Výzvu k zapojení expertů do konzultačních činností v rámci sítě Euroguidance a hodnocení příspěvků do Národní ceny kariérového poradenství.  

Cílem Výzvy je vytvoření externí skupiny expertů, kteří budou v roce 2018-20 spolupracovat na odborných činnostech z oblasti kariérového poradenství s českým centrem Euroguidance.

Cíle sítě Euroguidance a popis aktivit najdete na webových stránkách: www.euroguidance.cz 

Od expertů očekáváme zejména hodnocení příspěvků v Národní ceně kariérového poradenství, konzultace v oblasti kariérového poradenství, recenze odborných texů, návrhy k rozvoji činnosti sítě, odborné prezentace na akcích Euroguidance dle zaměření experta, podporu cílů sítě Euroguidance na regionální úrovni.

 

Požadavky na experty:

- zkušenosti v oblasti kariérového poradenství;

- zkušenosti s hodnocením projektů a/nebo vedením projektů;

- vysokoškolské vzdělání;

-  znalost anglického jazyka B2;

- časová flexibilita;

- přístup na internet a e-mail;

- absolvování setkání expertů, nejméně 3x ročně;

- záruka nepodjatosti: hodnotitel se nesmí podílet na hodnocené aktivitě/příspěvku do soutěže.                              

  V případě pochybnosti o nepodjatosti je hodnotitel povinen informovat zástupce DZS.

 

Forma spolupráce:

Spolupráce je možná na základě rámcové smlouvy (IČO) nebo na dohodu o provedení práce.

 

Odměna je stanovena ve výši 250 Kč/hodinu.

 

V případě, že Vás tato nabídka zaujala, zašlete svůj životopis a motivační dopis na e-mailovou adresu: volnamista@dzs.cz.

 

NEZAPOMEŇTE uvést název pozice, o kterou se ucházíte, a telefonický kontakt na Vás.

Nabídky uchazečů přijímáme do 20. 4. 2018

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je udělen organizaci Dům zahraniční spolupráce jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici a dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této organizace. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat.


< Přehled novinek