evropská síť pro podporu poradenství

SEMINÁŘ KVALITA V KARIÉROVÉM PORADENSTVÍ

28.06.2018

SEMINÁŘ KVALITA V KARIÉROVÉM PORADENSTVÍ

Centrum Euroguidance a Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj pořádají

seminář "Vytvořme si kvalitu v kariérovém poradenství"

Seminář bude prezentovat dosavadní výstupy mezinárodního projektu Erasmus+.

Na seminář naváže kulatý stůl Euroguidance na téma „Rozvoj kariérového poradenství na krajské, národní a evropské úrovni – sdílení a spolupráce“.

Čtvrtek 28. 6. 2018

v budově DZS, místnost Vltavín

Cílem akce je podpořit dialog o kariérovém poradenství a jeho kvalitě, o přístupech k rozpozávání kvality, zejména v kontextu organizacích poskytujících kariérové poradenství. Zaměříme se i na roli NSK a profesní kvalifikace kariérový poradce v otázce kvality. Zahraiční expert nás seznámí s podporou kvality prostřednictvím Národního poradenského fóra v Německu. Podobně se dozvíme aktuality ke standardům na Slovensku. Na závěr proběhne kulatý stůl, kde dostanou prostor všichni účastníci semináře sdílet své zkušenosti a přispět společně s námi k podpoře kvality i celkově k rozvoji kariérového poradenství. 

Seminář je určen odborníkům v oblasti kariérového poradenství, vzdělávání a zaměstnanosti, kariérovým poradcům ve státním, neziskovém i soukromém sektoru, pracovníkům státní správy a samosprávy, i dalším zájemcům.

Navazujeme na sérii kulatých stolů Euroguidance k tématu rozvoje kariérového poradenství na krajské úrovni a uvítáme rádi i všechny účastníky dosavadních kulatých stolů.

Seminář je již zaplněn. Registrace je od 26.6. možná již jen v roli náhradníka, kontaktujte nás pro více informací na euroguidance@dzs.cz

Program

9:30-10:00 registrace

10:00-10:30

  • Petr Chaluš (DZS) - Rozvoj kvality kariérového poradenství v rámci sítě Euroguidance
  • Alice Mullerová (SKPKR) - Představení projektu Erasmus+ ke kvalitě v kariérovém poradenství a shrnutí seminářů v regionech

10:30-11:20

  • Karen Schober (Německo) - Jak vznikal standard kvality - zkušenosti z německého Národního poradenského fóra

11:20-11:45

  • Tomáš Šprlák (Slovensko) – Standardy kvality na Slovensku

11:45 – 12:15 přestávka

12:15 – 12:30

  • Jana Malá (MŠMT) - Národní soustava kvalifikací a profesní kvalifikace Kariérový poradce

12:30 – 14:00

  • Kulatý stůl Euroguidance „Rozvoj kariérového poradenství na krajské, národní a evropské úrovni – sdílení a spolupráce“

14:00-15:00 oběd a networking

< Přehled novinek