evropská síť pro podporu poradenství

Výherci Národní ceny kariérového poradenství 2018

01.10.2018

10. výročí udělování Národní ceny kariérového poradenství


Národní cena kariérového poradenství oslavuje své desáté výročí tím, že se posiluje její evropská dimenze v rámci spolupráce v síti Euroguidance. Stále více zemí Evropy uděluje tuto cenu a v Praze se dnes na konferenci sešly příklady dobré praxe kariérového poradenství ze čtyř evropských zemí. Dobrou praxi kariérového poradenství lze nalézt ve školách všech typů, na úřadech práce, v regionálních poradenských centrech i organizacích působících v oblasti vzdělávání dospělých.


Desátý ročník konference Národní cena kariérového poradenství proběhl pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Součástí programu bylo vyhlášení výsledků. Pořadatel soutěže a konference Dům zahraniční spolupráce – Centrum Euroguidance obdržel a vyhodnotil 32 příspěvků od poskytovatelů služeb kariérového poradenství.


Letošní držitelé hlavních cen:
• Agapo o.p.s. získává ocenění za komplexní služby pro znevýhodněné klienty
• Spiralis z.s. získává ocenění za podporu matek v rozvoji kompetencí k sociálně prospěšným podnikatelským aktivitám
• Gymnázium Tišnov získává ocenění za rozsáhlé aktivity kariérového poradenství a zapojení rodičů
• Spolu dětem o.p.s. získává ocenění za přípravu dětí na samostatný život a na práci před odchodem z dětských domovů
• Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje z.s. získává ocenění za rozvoj jedinečné spolupráce v kraji na úrovni kariérového poradenství


Držitelé zvláštních ocenění:
• Rodinné a komunitní centrum Paleček získává uznání za podporu žen formou podpůrné profesní skupiny
• Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky získává uznání za propracovaný systém podpory volby vzdělávací a profesní dráhy žáků ZŠ v kraji
• Centrum vzdělávání všem získává uznání za práci s pedagogy věnující se kariérovému poradenství


Na konferenci byly představeny příklady dobré praxe z Národních cen kariérového poradenství ze Slovenska, Maďarska a Srbska.


Výstupy z konference, popisy oceněných příspěvků a přehled všech přihlášených příspěvků do soutěže bude možné najít v českém i anglickém sborníku na webových stránkách www.euroguidance.cz.


Více informací Centrum Euroguidance při Domě zahraniční spolupráce je součástí celoevropské sítě podporující poradenství. Síť Euroguidance je součástí programu Erasmus+. Centrum Euroguidance se svými aktivitami podporuje rozvoj kariérového poradenství. Organizuje akce, které zviditelňují příklady dobré praxe, přináší zahraniční inovativní přístupy a metody pro poradce a přispívá ke sdílení zkušeností napříč Evropou. Přehled o aktivitách můžete nalézt na webových stránkách www.euroguidance.cz.


Dům zahraniční spolupráce Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz.

 

Fotky a prezentace z konference najdete na: https://drive.google.com/drive/folders/1z7MnBJaCJxuT8kMCeo-dIsaSi45Iiic0?usp=sharing

 

< Přehled novinek