Výherci Národní ceny kariérového poradenství 2018

01.10.2018

10. výročí udělování Národní ceny kariérového poradenství


Národní cena kariérového poradenství oslavuje své desáté výročí tím, že se posiluje její evropská dimenze v rámci spolupráce v síti Euroguidance. Stále více zemí Evropy uděluje tuto cenu a v Praze se dnes na konferenci sešly příklady dobré praxe kariérového poradenství ze čtyř evropských zemí. Dobrou praxi kariérového poradenství lze nalézt ve školách všech typů, na úřadech práce, v regionálních poradenských centrech i organizacích působících v oblasti vzdělávání dospělých.


Desátý ročník konference Národní cena kariérového poradenství proběhl pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Součástí programu bylo vyhlášení výsledků. Pořadatel soutěže a konference Dům zahraniční spolupráce – Centrum Euroguidance obdržel a vyhodnotil 32 příspěvků od poskytovatelů služeb kariérového poradenství.


Letošní držitelé hlavních cen:
• Agapo o.p.s. získává ocenění za komplexní služby pro znevýhodněné klienty
• Spiralis z.s. získává ocenění za podporu matek v rozvoji kompetencí k sociálně prospěšným podnikatelským aktivitám
• Gymnázium Tišnov získává ocenění za rozsáhlé aktivity kariérového poradenství a zapojení rodičů
• Spolu dětem o.p.s. získává ocenění za přípravu dětí na samostatný život a na práci před odchodem z dětských domovů
• Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje z.s. získává ocenění za rozvoj jedinečné spolupráce v kraji na úrovni kariérového poradenství


Držitelé zvláštních ocenění:
• Rodinné a komunitní centrum Paleček získává uznání za podporu žen formou podpůrné profesní skupiny
• Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky získává uznání za propracovaný systém podpory volby vzdělávací a profesní dráhy žáků ZŠ v kraji
• Centrum vzdělávání všem získává uznání za práci s pedagogy věnující se kariérovému poradenství


Na konferenci byly představeny příklady dobré praxe z Národních cen kariérového poradenství ze Slovenska, Maďarska a Srbska.


Výstupy z konference, popisy oceněných příspěvků a přehled všech přihlášených příspěvků do soutěže bude možné najít v českém i anglickém sborníku na webových stránkách www.euroguidance.cz.


Více informací Centrum Euroguidance při Domě zahraniční spolupráce je součástí celoevropské sítě podporující poradenství. Síť Euroguidance je součástí programu Erasmus+. Centrum Euroguidance se svými aktivitami podporuje rozvoj kariérového poradenství. Organizuje akce, které zviditelňují příklady dobré praxe, přináší zahraniční inovativní přístupy a metody pro poradce a přispívá ke sdílení zkušeností napříč Evropou. Přehled o aktivitách můžete nalézt na webových stránkách www.euroguidance.cz.


Dům zahraniční spolupráce Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz.

 

Fotky a prezentace z konference najdete na: https://drive.google.com/drive/folders/1z7MnBJaCJxuT8kMCeo-dIsaSi45Iiic0?usp=sharing

 

< Přehled novinek