evropská síť pro podporu poradenství

Výzva do soutěže Národní ceny kariérového poradenství 2018

05.06.2018

Dům zahraniční spolupráce, Centrum Euroguidance vyhlašuje 10. ročník soutěže Národní cena kariérového poradenství

  

Kdo se může do soutěže přihlásit:

Zapojit se mohou organizace (např. mateřské, základní, střední a vysoké školy, školská zařízení, instituce dalšího a celoživotního vzdělávání, úřady práce, personální, poradenské a vzdělávací agentury, podniky, firmy, neziskové organizace a další), i jednotlivci (výchovní a kariéroví poradci, poradci ve státních i neziskových organizacích, soukromí poradci a další).

 

Jaké aktivity je možné do soutěže přihlásit:

Přihlásit je možné aktivity, projekty a služby kariérového poradenství v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti pro děti, mládež i dospělé. 

Přihlásit lze i jednorázovou aktivitu podporující kariérový rozvoj nebo kariérové poradce (informační a online nástroj, metoda, publikace, výzkum, studentská práce, metodika v oblasti Člověk a svět práce, vzdělávací akce ve formálním i neformálním vzdělávání a další).

Rádi bychom podpořili i začínající jednotlivce a organizace přicházející s malou, ale významnou iniciativou v oblasti poradenství.

Přihlášené aktivity mohou podporovat různé oblasti kariérového rozvoje:

 • rozvoj dovednosti řízení vlastní kariéry, sebepoznání, sebereflexi, samostatnost a osobní zodpovědnost, schopnost a motivaci k učení, kritické myšlení a efektivní práci s informacemi, schopnost rozhodování a komunikační dovednosti
 • získávání znalostí a orientace v možnostech vzdělávání a práce, v situaci a změnách na trhu práce
 • plánování osobního rozvoje, vzdělávání a profesní kariéry, schopnost rozhodovat se a uskutečňovat kariérní volby
 • rozvoj dovedností nutných pro udržení zaměstnání nebo dovedností podporujících zaměstnatelnost; dovedností, které jsou očekávány ze strany zaměstnavatelů, podnikatelské dovednosti
 • talent, jedinečnost a silné stránky, inkluzivní přístupy podporující osoby se znevýhodněním ve vzdělávání a na trhu práce
 • evropská mobilita v oblasti vzdělávání a práce s přínosem pro kariérový rozvoj

Přihlášené aktivity mohou také celkově podporovat systém kariérového poradenství, dostupnost, kvalitu a celoživotní rozměr kariérového poradenství.  

Harmonogram soutěže:                                                                      

Zveřejnění/vyhlášení soutěže: 20. dubna 2018

Uzávěrka pro zasílání příspěvků: 26. června 2018

Hodnocení: červenec – srpen 2018

Vyhlášení výsledků soutěže v rámci konference: 27. září 2018

Studijní návštěva v Portugalsku:  2. – 5. listopad 2018

 

Jak se přihlásit:

Přihláška ke stažení zde.

Přihlášku pošlete na adresu euroguidance@dzs.cz nejpozději do 26. června 2018. 

Jakékoli dotazy k soutěži je možné zasílat na email euroguidance@dzs.cz.

 

Podmínky pro účast v soutěži:

Realizace aktivit v oblasti kariérového poradenství, kariérového rozvoje.

Vyplnění přihlášky, dostupné na stránce www.euroguidance.cz, a její odeslání do 26. června 2018 elektronicky na adresu Centra Euroguidance euroguidance@dzs.cz.

Očekáváme účast zástupců všech přihlášených příspěvků na konferenci 27. září v Praze, kde proběhne kromě vyhlášení ocenění i interaktivní miniveletrh všech přihlášených příspěvků s možností prezentace a networkingu.

Do soutěže jsou přijímány příspěvky v češtině. Příspěvky přihlášené do předcházejících ročníků soutěže mohou znovu soutěžit v případě, že jsou dále rozvíjeny.

 

Hodnocení soutěžních příspěvků:

Hodnocení provede komise složená z odborníků v oblasti vzdělávání, poradenství a z oblasti rozvoje lidských zdrojů v období červenec – srpen 2018. Příspěvky jsou pak hodnoceny na základě těchto kritérií:

 • přínosy, dopady;
 • metodika, postupy, nástroje (kvalita a vhodnost);
 • potřebnost;
 • rozvoj Career Management Skills (dovednosti pro řízení vlastní profesní dráhy);
 • dostupnost a propagace;
 • evropská dimenze (přenositelnost v rámci Evropy nebo vycházení z evropské inspirace, spolupráce, trendů nebo využívání evropské mobility, nástrojů apod.);
 • důkazy (příklady aktivit, odkazy na zdroje, výstupy apod.);
 • inovativnost;
 • kvalifikace a další profesní rozvoj poskytovatelů poradenství.

Hlavní ceny:

 • studijní pobyt pro jednu osobu v institucích poskytujících kariérové poradenství v Portugalsku;
 • propagace na stránkách www.euroguidance.cz, v dalších médiích, využívání loga soutěže.

Cena pro každý přihlášený příspěvek:

 • představení všech příspěvků na konferenci při příležitosti vyhlášení výsledků soutěže;
 • publikace příspěvku ve sborníku soutěže v česko-slovenské a anglické verzi.

 

Další ocenění získají zavedené aktivity s dlouhodobým přínosem pro rozvoj kariérového poradenství v ČR, také specificky zaměřené aktivity i začínající aktivity karierového poradenství.

Soutěž je pořádána ve spolupráci s Centry Euroguidance na Slovensku, Maďarsku a Srbsku. 

 

Soutěž je vyhlášena pod záštitou Národního poradenského fóra.

 

 

< Přehled novinek