evropská síť pro podporu poradenství

Ohlédnutí za zážitkovým seminářem "Jak být spokojeným kariérovým poradcem"

28.11.2018

V kariérovém poradenství existuje spousta různých účinných technik, jak pracovat s klienty. Tyto techniky se různě vyučují a je na ně kladen veliký důraz. Často se ale zapomíná na důležitý fakt. A to ten, že nejhlavnějším článkem v celém poradenství je poradce sám. Jeho klid a pohoda jsou proto klíčové aspekty pro úspěšné poradenství.

 

Současný styl života je ovšem hektický. Máme klienty a jejich problémy, další povinnosti v práci, rodinu, přátele... Jak si za těchto podmínek v sobě udržovat klid a pohodu?

 

Za účelem zodpovězení této otázky EKS s Euroguidance předminulý týden pořádalo seminář „Jak být šťastným kariérním poradcem“. Sešlo se zde přes padesát sociálních pracovníků, výchovných i kariérových poradců a pedagogů.

 

Jaké tipy a rady zazněly? Co můžeme udělat pro psychickou a fyzickou pohodu sebe i svých klientů?

 

Krok jedna – naslouchat svému tělu a neignorovat jeho signály. Únava, opakované virózy, oslabená imunita. To jsou projevy, kterými nám naše tělo dává najevo, že je toho dost a je třeba zvolnit. Nehonit se jako Ferrari, když náš vnitřní motor jede rychlostí škodovky, jak trefně na semináři poznamenala terapeutka a lékařka Tereza Hodycová.

 

Krok dva – odhalit své vnitřní stresory. Co mne vnitřně pohání a motivuje? Jak vnímám práci a odpočinek? Jaké vzorce chování si s sebou nesu ze své rodiny? Neúprosné termíny a nové úkoly jsou stresujícími vnějšími podněty. Často ale nejsou těmi nejhlavnějšími. Většinou si na sebe největší bič užíváme totiž my sami. Klademe na sebe vysoké nároky a nevědomky se tak honíme a zavalujeme prací.

 

Krok tři -  nebýt vždy perfektní. Dokonalost je nedosažitelný cíl a honění se za ní stojí velkou námahu i čas. Většinou si myslíme, že po nás dokonalost vyžaduje okolí. Opak je však pravdou. Často tak vysoká měřítka pro sebe vytváříme my sami. Sil ovšem nemáme nazbyt, a proto je třeba s nimi nakládat účelně a hospodárně.

 

Krok čtyři -  naučit se být někdy nedostupný. Jsme vždy a všude dosažitelní. Každý se nám dovolá, emaily můžeme řešit i doma mimo pracovní dobu či o víkendu. Nic nás to přece nestojí, jen rychle odpovíme na jeden, druhý, třetí email, vyřídíme ještě jeden telefonát. Hranice mezi prací a volným časem se stírají a my vlastně nikdy nevypínáme. Pořád jsme v pohotovostním modu. Neumíme relaxovat.

 

První krok, tedy uvědomění těchto problémů, jsme udělali. Nyní je čas na nich zapracovat. Rady jak na to naleznete společně s mnoha dalšími tipy v nové příručce EKS, určené kariérovým poradcům, kterou můžete získat zdarma zde.

 

 

Seminář proběhl v rámci projektu "Práce bez předsudků" (číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003437), podpořeného z prostředků EU za pomocí Operačního programu Zaměstnanost. 

< Přehled novinek