evropská síť pro podporu poradenství

časopis Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (2018, číslo 14)

09.01.2019

Hlavní témata 14. čísla e-časopisu slovenského a českého Euroguidance jsou: 

  • SLOVENSKÉ KARIÉROVÉ PORADENSTVO: DOZRIEVAME KU KVALITE?
  • 10. ROČNÍK SÚŤAŽE NÁRODNÁ CENA KARIÉROVÉHO PORADENSTVA
  • MOBILITA DO ZAHRANIČIA AKO NÁSTROJ PROFESIJNÉHO A OSOBNOSTNÉHO RASTU
  • PODNIKNI NIEČO! (POPIS TRÉNINGOVÉHO PROGRAMU NA ROZVOJ PODNIKAVOSTI A KARIÉROVEJ ADAPTABILITY)
  • PORADENSTVO V TURBULENTNÝCH ČASOCH – FACILITÁCIA INDIVIDUÁLNEJ A KOLEKTÍVNEJ ZMENY

V obsahu čísla najdete i další příspěvky tradičních rubrik a zprávy z akcí.

< Přehled novinek