evropská síť pro podporu poradenství

časopis Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (2019, číslo 15)

06.08.2019

Hlavní témata 15. čísla e-časopisu slovenského a českého Euroguidance jsou: 

 

  • Career Management Skills – důležitost jejich aplikace a možnosti měření

  • Kariérní strom a práce s kariérními kartami

  • Podnikání jako kariérová strategie českých žen 

  • Kariérový poradce – osamělý běžec? Sonda do života kariérových poradců v ČR

  • Jean Pralong: Ak chceme rozumieť zručnostiam pre riadenie kariéry, je potrebné študovať presvedčenia jednotlivcov

  • Aktuálne o príprave výročnej konferencie IAEVG v Bratislave

  • Priority Zlínského kraje v oblasti kariérového poradenství v krajském akčním plánu vzdělávání

  • Mobilita za každú cenu?

  • Správa zo seminára Cross-Border: Nové zručnosti pre budúcnosť

< Přehled novinek