evropská síť pro podporu poradenství

Výzva k přihlašování příspěvků na IAEVG konferenci (proplacení nákladů)

14.03.2019

Mezinárodní konference “Kariérové poradenství pro inkluzivní společnost" se uskuteční 11. – 13. 9.  2019 v Bratislavě. Jde o prestižní konferenci s dlouhou tradicí, kterou zastřešuje Mezinárodní asociace pro studijní a profesní poradenství (IAEVG) - nejstarší a největší mezinárodní organizace v oblasti kariérového poradenství, která má členy z 36 zemí.

 

Jde o skvělou příležitost se potkat s přibližně 350 nejvýznamnějšími vědci, kariérovými poradci a tvůrci politik v oblasti kariérového poradenství a sociální inkluze z celého světa a aktivně se zúčastnit konference s příspěvkem, který se vztahuje ke kariérovému poradenství, k tématům konference i dalším blízkým tématům, kterým se věnujete. Více na webu konference https://iaevgconference2019.sk/. Výzva na přihlašování příspěvků je otevřená do 15. 4. 2019.

 

Centrum Euroguidance touto cestou nabízí možnost uhrazení poplatku konference, cestovného a ubytování po dobu konference poradcům a dalším zájemcům z ČR, kteří přihlásí svůj příspěvek.

 

Primárně chceme takto podpořit poradce ze škol, úřadů práce, i dalších organizací, které mají omezené finanční zdroje. 

 

Přihlašování, kterým dáte vědět zájem o uhrazení nákladů najdete zde: https://www.dzs.cz/cz/euroguidance/vyzva-k-prihlasovani-prispevku-na-iaevg-konferenci/

 

Potvrdíme vám po přihlášení, zda jste byli vybráni, místa s úhradou nákladů jsou limitovaná. 

 

Paralelně se registrujte jako účastníci i přímo na slovenské verzi webu konference, najdete tam více informací k příspěvkům, formátu a možnostech prezentace a odkaz na registraci -  zde. 

 

Kdykoli se na nás obracejte pro více informací - euroguidance@dzs.cz

< Přehled novinek