evropská síť pro podporu poradenství

Evropská jazyková cena Label - Výzva 2020

06.02.2020

Cenu Label lze udělit jakémukoli inovativnímu projektu nebo aktivitě z oblasti jazykového vzdělávání, může se jednat o aktivity/projekty ve fázi realizace s již prokazatelnými výsledky nebo o úspěšně ukončené projekty, nejdéle však do tří let od jejich ukončení. Ocenění mohou získat pouze projekty, které splňují všechny podmínky Výzvy k předkládání návrhů pro rok 2020.

 

Termín pro podávání přihlášek: pondělí 13. 4. 2020

 

Priority pro Výzvu 2020:

  • Zlepšení přístupu k jazykové rozmanitosti, rozvoj inkluze ve školách a podpora učitelů a vedoucích pracovníků škol
  • Odstranění jazykových bariér s cílem vytvořit dynamické příhraniční regiony
  • Jazyky v celoživotním vzdělávání
  • Cizí jazyk jako prostředek k získávání a rozšiřování kompetencí a dovedností

Bližší podrobnosti ke každé z uvedených priorit jsou uvedeny zde.

 

< Přehled novinek