evropská síť pro podporu poradenství

Výstupy ze Symposia IAEVG 2019

30.12.2019

Symposium, které se společně spolu se studijními návštěvami konalo v Brně jako součást programu konference IAEVG 2019, se odehrálo díky spolupráci českého centra Euroguidance, českého sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, a Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu (JCMM). Symposium se zaměřilo na roli kariérových poradců v rozvoji národních systémů poradenství, hlas poradců a jejich sdružení v politice a rozvoji systémů kariérového poradenství, dialog mezi všemi aktéry. A jak společně můžeme podpořit inkluzivní a demokratickou společnost.

První den předkonferenčního programu v Brně, 9. září, byl věnovaný studijním návštěvám. Především zahraniční účastníci symposia vidět organizace, které se zabývají kariérovým poradenstvím a navštívit je přímo v jejich místě práce. Ze zpětných vazeb bylo zřejmé, že došlo k oboustranné výměně zkušeností. Do návštěv se zapojily organizace Agapo, o.p.s., Biskupské gymnázium Brno, CELZUS - Centrum pro lidi sociálně znevýhodněné, Centrum vzdělávání všem a JCMM, Kariérní centrum IQ Roma Servis, Kariérové centrum Masarykovy univerzity, Kariérové centrum Mendelovy univerzity, Úřad práce / Informačně poradenské centrum Brno-město a Základní škola Bakalovo nábřeží. (Prezentace ze studijních návštěv jsou k dispozici zde.)

Samotné symposium, které následovalo 10. září, pak byla příležitost se potkat s více než se 100 lidmi z 30 zemí a diskutovat o tom, jak spolupracovat a probrat příklady kariérového poradenství z různých koutů světa. Příkladům z praxe a návazným otázkám se mohli účastníci věnovat čas v 15 menších skupinkách u kulatých stolů. Setkání zahájila prezidentka IAEVG Suzanne Butheel a Petr Chaluš z českého centra Euroguidance. Slovo si pak vzala Nina Ahlroos, která zastupovala evropskou síť Euroguidance, a Lester Oakes, bývalý prezident IAEVG. Vice prezidentka IAEVG představila také výstupy z NCDA-IEAVG Symposium, které se konalo v Houstonu, USA. Poté následovala debata nad příklady (ke stažení zde), které se vztahovaly k tématu symposia. Po debatách pak zástupci jednotlivých stolů a příkladů krátce shrnuli jejich debatu ostatním. Stejně tak na shrnutí a debaty reagoval panel expertů.

Ze shrnutí hlavních bodů debaty a následného panelu vyplynulo, že mnoho zemí se potýká s obdobnými problémy v oblasti poradenství, jako je profesionalizace, dosah na politiky. Témata jako nezaměstnanost, nerovnost a chudoby se vyskytují v mnoha zemích, ale hloubka těchto problémů je mnohem větší v zemích procházející transformací. V takovém kontextu se termín kariéra míjí účinkem jako irelevantní, jelikož lidé se pouze snaží zabezpečit si živobytí. Je potřeba přehodnocovat ta opatření, která se nedají generalizovat pro jiná prostředí než ta, kde byla vytvořena.

K tématu profesionalizace bylo zdůrazněno v debatě, jak potřebné jsou rámce kompetencí poradců. Vzdělávání i v podnikavosti, marketingu, hájení profesních zájmů, v digitálních dovednostech a využívání sociálních médiích, bylo prospěšné poradcům i členům profesních asociací. Rozvíjející se profesní organizace mohou potřebovat podporu v profesionalizaci, například rozvojem kompetencí, což jedna z možných úloh pro IAEVG.

K tématu stakeholderů pak význam úzké spolupráce s nimi, identifikace společných cílů. Stát se důvěryhodným hlasem, v širším poli při řešení společenských a politických otázek, nezávislým na vládách. Političtí představitelé musí být přesvědčeni o práci poradců a znát její hodnotu. Je důležité pracovat na respektujícím vztahu s rodiči a zaměstnavateli. Být připraveni na politická opatření, která mohou přicházet rychle.

Klíčová sdělení symposia se dají vyjádřit v těchto bodech:

  • důraz na písmeno I (international - mezinárodní aspekt) v asociaci IAEVG
  • dialog je velmi důležitý
  • využít každou příležitost ke vzájemné spolupráci
  • najít jako asociace své místo a potenciál přispět ke společensky potřebnému jednání 
  • znát legislativu a doporučení v různých zemích může být nápomocné
  • brát v úvahu mezinárodní i národní i lokální kontexty
  • prostřednictvím webinářů přizvat ministry
  • identifikovat příklady dobré a na důkazech založené praxe
  • je zde potenciální facilitační role pro IAEVG, například pomocí webových stránek, v síťování výzkumníků, poskytování informací k profesionalizaci, legislativě, jako vzdělávací platforma 

Zde je dostupně krátké dokumentární video ze Symposia.

< Přehled novinek