evropská síť pro podporu poradenství

Národní ceny kariérového poradenství 2019 - výsledky

07.10.2019


Jedenáctý ročník konference Národní cena kariérového poradenství proběhl 3. 10. v Praze.

Součástí programu bylo vyhlášení výsledků soutěže.

Pořadatel soutěže a konference Dům zahraniční spolupráce – Centrum Euroguidance obdržel 25 příspěvků od poskytovatelů služeb kariérového poradenství.

Ve spolupráci s experty byly vyhodnoceny a navrženo 6 hlavní cen a 4 zvláštní ocenění.

Hlavní cenou je studijní návštěva ve Slovinsku.

V přípravě je sborník všech přihlášených příspěvků, který opět vyjde v česko-slovenském vydání.

Vyjde také mezinárodní sborník ze všech zapojených zemí v anglickém jazyce.

Prezentace výherců hlavních cen z konference najdete zde

Na konferenci byly představeny příklady dobré praxe z Národních cen kariérového poradenství i ze Slovenska - Univerzitné poradenské centrum v Košiciach.

 

 

Letošní držitelé hlavních cen jsou:

  • Lucie Václavková za kreativní využití moderních  technologií v kariérovém poradenství
  • Inventa za podporu studentů ve výjezdech do zahraničí
  • EKS, z.s. za přínos ke vzdělávání poradců v ČR
  • Vysoká škola ekonomická v Praze za rozvoj career management skills studentů
  • Statutární město Liberec a Educa Quality, z.s. za metodiku práce kariérového  poradce na základní škole
  • OA a VOŠ Příbram za regionální a evropskou dimenzi kariérového poradenství na střední škole

Držitelé zvláštních ocenění jsou:

  • Eliška Pilátová, Gymnázium Benešov za kvalitní práci školního kariérového poradce
  • Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky za kariérové poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • ZŠ Londýnská za dlouhodobou kvalitu kariérového vzdělávání žáků
  • A BASTA! z.s. za osobnostní rozvoj mladých lidí v prostředí mezinárodních projektů

Cenu publika letos obdržela Inventa.

 

O slovenské národní ceně, jejich přihlášených příspěvcích a konferenci se můžete dočíst zde: https://rozvojkariery.sk/nckp2019/

 

< Přehled novinek