evropská síť pro podporu poradenství

Kulatý stůl ke kariérovému vzdělávání - VÝSTUPY

23.05.2019

Centrum Euroguidance pořádalo 23. 5. 2019 v DZS

 

kulatý stůl „Vize rozvoje kariérového vzdělávání ve školách“

 

Akce byla otevřena všem zájemcům o téma, pracovníkům škol, přímo řízených a neziskových organizací, zástupcům státní správy a samosprávy, kariérovým poradcům a dalším.

 

 

Prezentace a videa můžete shlédnout v odkazech níže

  • Ronald Sultana - trendy v kariérovém vzdělávání ve světě - videokonference
  • Raimo Vuorinen - rozvoj kariérového vzdělávání a poradenství ve Finsku - videokonference
  • Arnošt Veselý (FSV UK) – Kontext vize vzdělávací politiky ČR 2030+ - prezentace
  • Petr Hlaďo (FF MU) – Potřeba kariérového vzdělávání - náměty z výzkumu - prezentace
  • Iva Kirovová  (VŠB TUO) – Lze facilitovat kariérový rozvoj? Možnosti, souvislosti a zkušenosti - prezentace
  • Petr Chaluš (Euroguidance, DZS) –  Evropské inspirace k rozvoji kariérového vzdělávání (součást studie k Člověk a svět práce) - studie 

Další diskuse všech zúčastněných bude zpracována do výstupů, které budeme dále publikovat.

 

V dialogu o rozvoji kariérového vzdělávání bychom rádi pokračovali dalšími akcemi, jakékoli náměty nám můžete zaslat na adresu euroguidance@dzs.cz

 

Akce probíhala v partnerství s Národní poradenským fórem a Sdružením pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj.

Konala se v rámci Týdne inovací 2019 a jako součást veřejné diskuse k přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

< Přehled novinek