evropská síť pro podporu poradenství

Poradenství překračující hranice - shrnutí ze semináře

20.06.2019

 

Euroguidance centra z České republiky, Polska a Slovenska zorganizovala 13. června 2019 v Ostravě přeshraniční seminář “Poradenství překračující hranice” pro poradce, kteří se zajímají o to, jak připravovat klienty na stadium, stáž, dobrovolnictví nebo práci v zahraničí. Účastníci semináře diskutovali, proč je důležité, aby poradenství překračovalo hranice, jestli jsou zkušenosti ze zahraničí důležité pro profesionály, poradce a osobní rozvoj klientů na jedné straně a na druhé straně jak podpořit zvědavost klientů a připravit je na pobyt v zahraničí.

 

 

 

 

S diskuze:

 

Budování sítí spolupráce

Mobilita - šance pro klienty

Mobilita - příležitost pro poradce zápisy ZDE

Dovednosti pro budoucnost

Zapojení a aktivizace klientů

 

 

 

Mobilita a poradenství

 

Role kariérového poradenství v oblasti mezinárodních mobility nemusí být hned očividná, prostor, který má v této oblasti k dispozici je široký. Poradce může být člověkem, který možnost vycestování do zahraničí pro mladé lidi otevírá. Často se studijní mobilita pokládá za jakousi odměnu pro nejlepší, zapomíná se však na motivační a aktivizační funkci mobility, z které můžou profitovat právě nerozhodní lidé a ti, kteří se na své kariérní cestě hledají.

 

Ve fázi přípravy na vycestování může poradce podpořit mladé lidi při zvládání jejich obav, které se často týkají první zkušenosti s osamostatňováním, budování nových sociálních vazeb a opouštění starých pozic. Taky je úlohou poradce připravit své klienty na fungování v mezinárodním prostředí. Ideální by bylo, kdyby podpora poradců pro žáky a student v nějaké podobě byla k dispozici I během samotného pobytu a rozhodně by neměla končit ani po návratu domů. Při delším pobytu mohou v zahraničí vznikat nové sociální vazby nebo posuny v tom, jak člověk vidí sám sebe, a poradenství tak slouží k opětovnému zařadění se do původního prostředí. Ukazuje se také, jak důležité je spolu s mladými lidmi převyprávět jejich příběhy mobility. Zážitky, které si se sebou přinesli, bývají často velmi silné a chybí jim bezpečný a laskavý prostor, ve kterém by se jim mohli věnovat. Taky dovednosti a kompetence, které v průběhu pobytu v zahraničí nabyli, nemusí být pro ně rozpoznatelné a je na poradci, aby jim je pomohl definovat a formulovat.

 

Možnost vycestovat za zkušenostmi do zahraničí není rezervována jen pro mladé lidi. Samotní poradci můžou díky programu Erasmus+ nebo prostřednictvím existujících sítí EU (jako například Euroguidance) zúčastnit vzdělávacích kurzů, seminářů nebo konferencí v zahraničí a získanou inspiraci dál převádět do vlastní praxe. Do zahraničí poradci nemusí cestovat nevyhnutelně jen za novými poznatky, taková zkušenost sama o sobě může mít i pro ně aktivizující účinek, poskytnout motivaci do dalšího profesionálního a osobního růstu. Po absolvování mobility mohou poradci navíc i autenticky zprostředkovat svou zkušenost dál svým klientům. Nejlepší ambasadoři jsou zpravidla ti, kteří si takový zážitek sami zažili.

 

< Přehled novinek