evropská síť pro podporu poradenství

Prosíme o zapojení soukromých poskytovatelů služeb kariérového poradenství - výzkum

17.02.2020

 

Síť Euroguidance pozývá soukromé poradce, aby se podíleli na výzkumu věnovanému kariérovému poradenství a vyvinutému Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v rámci aktivit Národního poradenského fóra.

 

Data budou sloužit jako cenný zdroj informací pro mapování stavu kariérového poradenství v ČR a přípravu koncepce kariérového poradenství v ČR.

 

Dotazník je určen všem, kdo v rámci své praxe poskytují soukromé poradenství. A naleznete ho zde: VUPSV_dotaznik_karierove_poradenstvi

 

Děkujeme za podporu výzkumu a vyplnění dotazníku. 

 

 

< Přehled novinek