evropská síť pro podporu poradenství

Zpráva ze semináře Crossborder 2019 - Skills for the future

17.06.2019

 

Letošní ročník přeshraničního semináře se konal v Bledu, Slovinsku, kde nás hostilo slovinské centrum Euroguidance a téma bylo Skills for the future. Za Českou republiku se dohromady s účastníky a lektory účastnilo 10 lidí.

 

Naše postřehy z workshopů:

 

Jospy, Austria

 

Rakouská aplikace pro mládež mezi 13 až 18 lety, která vychází z Hollandova RIASEC-modelu, se snaží skrze chytré telefony dosáhnout na tuto věkovou skupinu a vzbudit v nich diskuzi a zájem o téma kariéry. Aplikace funguje na bázi obrázků a škály, které mají děti pocitově ohodnotit a pak dostat zpětnou vazbu (aplikace jo volně přístupná v Google Play a ke stáhnutí v němčině).

 

 

Career Guidance for Teachers: An example of Short Training programme, Slovenia

 

Ve Slovinsku vznikl krátký program pro učitele (2x4h), který je vzdělává v oblasti kariérového poradenství. Na workshopu bylo zajímavé, že pracoval s celými pedagogickými sbory, respektive jejich částí, která byla ochotná se workshopu účastnit. Tím, že se jednalo o učitele, kteří o kariérovém poradenství na začátku workshopu mnoho nevěděli, bylo prvním krokem seznámit je s tímto pojmem, který byl často vnímán jako něco velmi odlišného. Poté se učitelé zaměřili sami na sebe a mají možnost zkoumat sebe a vše si na sobě vyzkoušet. Následně kurz pokračoval zaměřením na studenty a učil učitele, jak svým studentům pomáhat na jejich kariérní cestě. Propojení kariérového poradenství do předmětů jednotlivých učitelů probíhalo přes představu budoucího světa práce a tedy kompetencí, které budou žáci v budoucnosti potřebovat. Poté učitelé přemýšleli nad tím, jak rozvoj těchto kompetencí začlenit do své výuky. Velice oceňuji praktické aktivity, které jsou součástí programu a které boří předsudky a učiteli pomáhají lépe pochopit, o co vlastně v kariérovém poradenství jde.

 

Tamas Janko, Advisor Centre for digital pedagogy and methodology, Hungary

 

Na tomto workshopu jsme řešili společnost 5.0 tzv. digitální společnost, pro kterou jsou díky internetu a technologiím všechny informace na dosah, ale jejich kvalita díky velkému množství a výběru prudce klesá. Proto je pro naši generaci klíčová dovednost kritické myšlení. Lidské vlastnosti, které technologie budou jen těžko nahrazovat jsou zvídavost, kreativita, řešení komplexních problémů a týmová spolupráce. Ty jsou však často v našich školách potlačovány a vzniká tak rozpor v tom, co se učí děti a co je vyžadováno od dospělých na trhu práce.

 

 


Angiezska Chrzaszcz - Design thinking, Poland

 

Praktický workshop, na kterém jsme si vyzkoušeli aplikovat metodu designového myšlení. Jde o rychlou metodu, která se zaměřuje na potřeby a funkčnost pro zákazníka, nikoli na to, jak výsledný produkt vypadá. Proces stojí na empatii a úzké spolupráce s klientem. Dominuje zde pozorování a pochopení potřeb zákazníka, které jsou zaměřeny na jednu konkrétní věc. Následuje tvoření nápadu a neustálé testování a ověřování výsledku s klientem.

 

 
 

Martina Milotová, Pavlína Vašátová How to get qualities from clients, Czech Republic

 

Workshop, který se zaměřoval na praktické techniky, jak najít u zákazníka jeho klíčové kvality. Vyzkoušeli jsme si tři techniky, při kterých poradce může rychle klienta více poznat a vysledovat u něj silné stránky:

 

Práci s kartami - klient se zaměří na jeho pracovní či osobní úspěch a vybere si kartu, která jeho situaci vystihuje a popíše, jak se v této situaci cítil, co se naučil, kdo mu k tomu pomohl, jaké kvality využil.

 

Techniku kreslení Slunce - klient nakreslí nejprve slunce, poté ke každému paprsku připíše ty aktivity, které mu nejvíc dobíjí energii.

 

Techniku “Jack in the box” kde klient přirovnává části svého těla ke svým klíčovým vlastnostem:

- hlava jako zdroj našich znalostí a informace

- pusa jako naše kvality při komunikaci s ostatními

- srdce jako náš charakter, co o nás říkají nejbližší?

- ruce jako naše praktické dovednosti

- nohy silné zkušenosti, na které jsme nejvíce hrdí, situace, které nás posílili a jsou pro nás v životě klíčové

 

 

Establishing and using Sectoral Qualifications Frameworks: good practice from Poland - Katarzyna Trawinska-Konador

 

Workshop byl zaměřen na představení sektorálního kvalifikačního rámce v Polsku. Tento rámec začal vznikat jako rozšíření evropského a národního kvalifikačního rámce a je již vytvořen v následujících oblastech: bankovnictví, cestovní ruch, IT, telekomunikace, sport, stavební průmysl, módní průmysl, obchod, zdravotnictví a plánuje se vytvořit jej v dalších oblastech. Jeho výhodami je to, že slouží k porovnávání úrovně konkrétních kompetencí potřebných v jednotlivých oblastech, tím pádem umožňuje srovnání kvalifikací a mohou se k němu odkazovat zaměstnavatelé v daném sektoru např. při výběru zaměstnanců.

Na workshopu bylo zajímavé zejména to, že na tvorbě sektorálního kvalifikačního rámce se podíleli zástupci různých organizací - vzdělávacích institucí, firem (zaměstnavatelů), hospodářských komor, úřadu práce, relevantních ministerstev atd. Sektorální kvalifikační rámec také umožňuje vzdělavatelům z oblasti neformálního vzdělávání udělovat svým absolventům osvědčení s uvedením dosažené výše kompetencí dle sektorálního kvalifikačního rámce.

 

 

 

 

O všech prezentacích a workshopech si můžete přečíst detailně zde:

 

http://english.ess.gov.si/vicc_ncc/cbs-2019/agenda

 

http://english.ess.gov.si/vicc_ncc/cbs-2019/key-speakers

 

http://english.ess.gov.si/vicc_ncc/cbs-2019/workshops

 
< Přehled novinek