evropská síť pro podporu poradenství

časopis Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (2020, číslo 17)

23.07.2020

Hlavní témata 17. čísla e-časopisu slovenského a českého Euroguidance jsou: 

 

Požiadavky na zručnosti a kompetencie ľudí na začiatku kariéry. Predpoklady pre kariérové poradenstvo – pohľad zamestnávateľov

 

Podporující stát a státní příslušníci třetích zemí: v místní samosprávě a soukromých agenturách při uzavírání smluv o poradenství

 

Příležitosti pro rozvoj kariérového vzdělávání v ČR

 

Zamestnateľnosť a kariérové zručnosti študentov a absolventov vysokých škôl v kontexte zamestnávateľských očakávaní

 

Horizontální profesní tranzice klientů a jejich vazba na proměny práce kariérových poradců v České republice

 

Spolupráca verejného a súkromného sektora v poskytovaní kariérového poradenstva pre dospelých: Prípadová štúdia z Francúzska

 

Tímová spolupráca: moderné prístupy pre firmy a kariérových poradcov

 

Pandémia Covid-19 a kariérové poradenstvo na diaľku

 

Hlavné trendy a výzvy v celoživotnom poradenstve v Európe

< Přehled novinek