evropská síť pro podporu poradenství

Evropský projekt C-Course

30.11.2020

Sdružení koordinuje evropský projekt C-Course

 

Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z.s. od října koordinuje projekt “E-learning for Career Guidance Practitioners“. Cílem dvouletého projektu je vytvořit online kurz pro kariérové poradce C-Course.

Spolu s měnící se společností a obrovskými změnami ve světě práce roste poptávka po neustálém profesním rozvoji jednotlivců. V kariérovém poradenství ale chybí kvalitní, sebeřízené a volně dostupné vzdělávání. Závěry projektu “Quality in Career Guidance” (www.guidancequality.eu), kde bylo naše Sdružení partnerem, hovoří o podobných zkušenostech: odborníci a praktici v oblasti kariérového poradenství volají po flexibilním vzdělávání, které by si řídili sami a díky kterému by získané vědomosti mohli uplatnit ve své praxi.

Hlavním výstupem projektu bude online nástroj (e-learning v 5 různých jazycích: anglický, český, slovenský, polský a norský), který bude volně dostupný široké evropské poradenské komunitě. Tento zdroj bude sloužit:

  1. Kariérovým poradcům a odborníkům v oblasti kariérového poradenství pro jejich profesní rozvoj,
  2. Poskytovatelům vzdělávání pro kariérové poradce, kteří tak získají bezplatný přístup k otevřenému vzdělávacímu zdroji, kterí lze opakovaně používat a využívat v různých kontextech,
  3. Studentům akademických programů kariérového poradenství a pracovní psychologie.

C-Course půjde nad rámec tradičního rozsahu vzdělávání a rozvoje kompetencí kariérových poradců, aby podpořil nové trendy a témata v teorii a praxi kariérového poradenství. Kvalitní obsah vzdělávání a efektivní a uživatelsky přívětivý formát kurzu bude zaručen širokou mezinárodní spoluprací 5 partnerských organizací.

  • Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, Česká republika (koordinátor projektu)
  • Katalyst Education, Poľsko
  • Združenie pre karierové poradenstvo a rozvoj kariéry, Slovensko
  • Høgskolen i Innlandet, Nórsko
  • Santia, s.r.o., Česká republika

Cíle projektu jsou zpřístupnit vzdělávání co největšímu množství kariérových poradců, ukázat jim směr dalšího vzdělávání a profesního rozvoje, sdílet s nimi užitečné zdroje a pomocí moderních vzdělávacích metod jim umožnit aplikovat získané vědomosti a dovednosti v kontextu kariérového poradenství.

Mezinárodní tým už na projektu usilovně pracuje, i když v současné době kvůli pandemii COVID-19 probíhají setkání online formou. Víc informací vám poskytneme v nejbližších týdnech a měsících.

Projekt „E-learning for Career Guidance Practitioners“ je financovaný z programu Erasmus+ Evropské unie.

< Přehled novinek