evropská síť pro podporu poradenství

Národní ceny kariérového poradenství ocenily nejlepší projekty roku 2020

09.12.2020

Národní ceny kariérového poradenství 2020 znají své vítěze. 

Národní ceny kariérového poradenství uděluje již dvanáctým rokem Centrum Euroguidance při Domě zahraniční spolupráce v součinnosti s dalšími evropskými zeměmi. Porota složená z odborníků letos vybírala vítěze z 30 přihlášených projektů věnovaných kariérnímu poradenství a profesnímu rozvoji. Hodnotila především jejich inovativnost a přínos pro cílovou skupinu.

Projekty oceněné Národní cenou kariérového poradenství 2020:

  • Lucie Václavková

Facebooková skupina pro kariérové poradce: Kariéroví poradci, koučové, lektoři a další nadšenci CZ&SK

Facebooková skupina Kariéroví poradci, koučové, lektoři a další nadšenci CZ & SK propojuje kariérové poradce a vytváří prostor pro vzájemnou podporu, rozvoj a růst. Umožňuje peer to peer učení mezi poradci a společný kariérový rozvoj (tzv. co-careering). Díky zapojení kariérových poradců z různých institucí dochází k přenosu know-how napříč různými oblastmi a organizacemi kariérového poradenství. Rovněž se daří přenášet know-how ze zahraničí a podporovat evropskou mobilitu.

  • MAS Labské Skály, IPS ÚP Děčín a Petra Drahoňovská

Kariérový čtyřlístek pro žáky 8. tříd

Kariérový čtyřlístek odráží efektivní spojení čtyř aktérů, kteří v krátkém časovém období vytvořili vyvážený informační a aktivizační koncept kariérového poradenství pro žáky osmých tříd základních škol. Hlavním výstupem aktivity je informační e-book Rok před „přijímačkama“ na SŠ, webinář Střední školu vybíráš Ty a soutěž o nejpoutavější příspěvek na téma zajímavého profesního příběhu.

  • Info Kariéra

Pracovní listy pro kariérové poradce do škol

Pracovní listy určené pro kariérové poradce základních a středních škol jsou rozdělené do tří navazujících sad, které kopírují tři oblasti dovedností pro řízení vlastní kariéry – rozvoj sebepoznání a sebereflexe, práci s informacemi o trhu práce a rozvoj sebeprezentačních dovedností. V oblasti sebepoznání byla navíc vyvinuta online aplikace Expedice kariéra, která pomáhá žákům s mapováním jejich měkkých dovedností. Vše vzniklo díky projektu Vzděláním k úspěchu bez bariér (reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003942).

 Dorota Madziová a Nora Jakobová

On-line nástroje (nejen) pro školní kariérové poradenství – webinář

Webinář On-line nástroje (nejen) pro školní kariérové poradenství je úspěšnou iniciativou dvou kariérových poradkyň. Ač každá z jiného pracovního prostředí, společně vytvořily ucelený přehled online zdrojů pro realizaci kariérového poradenství v online prostředí. Webinář umožňuje seznámení s konkrétními možnostmi online práce a vytváří také prostor pro reflexi praxe kariérových poradců.

 Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 

Webová aplikace Můj život po škole

Webová aplikace Můj život po škole poskytuje žákům základních a středních škol přehledné informace o různých povoláních a seznamuje je s výší životních nákladů. Žáci tu najdou informace o náplni práce, výdělcích, uplatnění a vhodném vzdělání pro jednotlivé profese. Aplikaci využijí také pedagogové a výchovní poradci coby nástroj pro zatraktivnění výuky, zdroj aktuálních informací z trhu práce a možný výstup kariérového poradenství. Na tvorbě aplikace aktivně spolupracovali žáci středních škol.

Projekty se zvláštním uznáním poroty: 

  • Soňa Gajdaczová – desková hra Vzhůru do světa povolání

  • JCMM – web Vyberskoly.cz a metodická příručka Člověk a svět práce

  • Silvie Pýchová, Helena Košťálová, Petra Drahoňovská a Dorota Madziová – kniha Kariérové poradenství na každý pád

  • Medicomp – online veletrh GetConnected

  • Jihočeská hospodářská komora – rámec pro nastavení systému kariérového poradenství na základní škole

  • AVE ART Ostrava, vyšší odborná škola, střední umělecká škola a základní umělecká škola – podpora ve vysokoškolské studiu „Studuj!“     

< Přehled novinek