evropská síť pro podporu poradenství

Výzkumná sonda - Co žáci a studenti očekávají od kariérového poradenství?

26.02.2020

Výzkumná sonda vznikla v rámci projektu „Follow your way“ (http://www.followyourway.org/) v programu ERASMUS + Strategic Partnerships for Youth (2018 – 2019). Cílem projektu bylo rozvíjet mezisektorovou spolupráci na úrovni národní a mezinárodní spolupráce v oblasti kariérového poradenství. Mezi čtyřmi zúčastněnými evropskými zeměmi proběhla výměna dobré praxe. Ve všech zemích byla provedena analýza potřeb kariérových poradců a také potřeb klientů. Získaná data budou sloužit jako podklad ke tvorbě mezinárodního vzdělávacího kurzu.

V České republice byla nasbírána data od 54 klientů z následujících vzdělávacích institucí: ZŠ profesora Švejcara, Mráčkova, Praha 4; Gymnázium Písnická, Praha 4; SOŠ waldorfská v Ostravě; SŠ G.A.P.education, s.r.o., Praha 4; SOŠ Jeseník; FF UK, katedra andragogiky a vzdělávání dospělých. Klienti byli osloveni pomocí emailu nebo osobně, dotazník vyplňovali online. Výsledná data naznačují určité charakteristiky a trendy, které bychom rádi v rámci tohoto projektu veřejně sdíleli.

Více si přečtete zde. 

< Přehled novinek