evropská síť pro podporu poradenství

Vyzkoušejte si poradenskou aplikaci Cesta kariérou

30.04.2021

 

Centrum Euroguidance ve spolupráci s kolegy ze slovenského centra Euroguidance připravilo interaktivní poradenskou aplikaci "Cesta kariérou". Tato aplikace má za cíl podpořit kariérové poradenství v České republice, upozornit na dostupné kariérové informace, zdroje a poradenské služby. Je snadno využitelná všemi, kdo přemýšlejí o své životní cestě a kariéře, zvažují další rozvoj, vzdělání nebo práci. Cesta kariérou poskytuje rady a tipy, které mohou pomoci v plánování a rozhodování. 

 

Součástí aplikace je interaktivní hra "Honza jde do světa", která provádí mladé lidi možnostmi získání zahraničních zkušenosti, které jim mohou pomoci rozvinout klíčové dovednosti a otevřít nové příležitosti ve světě vzdělávání a práce. Hravé aktivity podporují sebepoznání a uvědomění vlastních zdrojů pro zvládnutí takové výzvy.  

 

Nástroj lze využívat snadno a intuitivně i bez podpory kariérového poradce, zároveň je možné využít nástroj jako součást kariérového poradenství. Centrum Euroguidance nabízí podporu kariérovým poradcům, lektorům i učitelům ve využívání tohoto nástroje v jejich práci s mladými lidmi. Velmi vhodný je i pro skupinové aktivity kariérového vzdělávání pro žáky, studenty, mladé lidi, kteří si tak mohou uvědomit i evropskou dimenzi jejich kariérového rozvoje. 

Nástroj je volně dostupný na doméně cestakarierou.cz 

 

(Uvítáme zpětnou vazbu k nástroji na euroguidance@dzs.cz, který je v pilotním provozu, a bude aktualizován na základě vašich připomínek, případně změn ve světě vzdělávání a práce.)

< Přehled novinek