evropská síť pro podporu poradenství

Ohlédnutí za online konferencí IAEVG

21.11.2021

Zúčastnit se online konference IAEVG 2020/2021 mělo možnost několik zástupců oceněných příspěvků v rámci Národní ceny kariérového poradenství 2020. 

Dvě z oceněných se podělily o to, co je na konferenci zaujalo a jaké poznatky si odnášejí do praxe.  

 

Podle Nory Jakobové byla konference IAEVG byla velmi dobře zorganizovaná a online prostředí bylo přívětivé. „Uvítala jsem také kulturní aspekt celé akce (hudba, virtuální prohlídka Rigy).  

Z odborných informací mě zaujal koncept SUN vycházející z Social Cognitive Career Theory, který je využívaný při dlouhodobé práci se studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Zdůrazňuje důležitost budování 1) sociálního kapitálu (učení, kariérní objevování, pochopení sebe sama, 2) sebeurčení (vědět jako komunikovat své potřeby s rodiči, sokolím). Jednotlivá písmena značí: 

S- strenght/interest based 

U- uniqueness + invidual plan 

N- new perspective for life skills, competency development, parental support.  

Jako stěžejní chápe propojenost školy, učitelů, rodičů a vrstevníků - můžeme propojit “celou vesnici” a změnit pohled/vnímání mladého člověka. Ve své práci se žáky s SVP se o to snažím také. 

 

Druhá zástupkyně, která se podělila o své dojmy byla Marie Fukalová. 

Několik poznatků, které si odnáším z konference jsou nutnost uvědomění si vlastních talentů u mladých lidí. Prozkoumávání talentu, jak se shoduje s cíli společnosti a trhem práce. Plánovat akademické, pracovní a tericální cesty, které jsou v souladu s osobními budoucími cíli. Je to také identifikace přenositelných dovedností a dovedností v oblasti odolnosti a pomoci mládeži uvědomit si význam jejich přenositelnosti.  Je zajímavé, ž zatímco 80 procent vysokoškoláků je schopno samostatně se rozhodovat a nést odpovědnost, mezi lidmi se základním vzděláním není takto vybavena ani polovina. Tyto dovednosti patří mezi přenositelné a je třeba je rozvíjet. Vzdělávací a profesní poradenství by se mělo zaměřit na empatii a soucit, komplexní komunikaci, přizpůsobivost a odolnost, životní styl, sociální kapitál, finanční plánování, osobní značku, podnikatelské myšlení, integritu a kritické myšlení. 

 

Nora Jakobová uvádí, že: „dále je pro mě inspirací téma career readiness- neboli jak je student připravený ke vstupu na trh práce a jak tuto připravenost u studentů rozvíjet. Současní mladí lidé jsou sice ve školách delší dobu, než bývali, avšak trh práce je daleko turbulentnější. OECD vymezuje tři hlavní aktivity rozvíjející tuto připravenost - kariérové poradenství, exkurze na pracovišti a veletrh příležitostí. Je to pro mě zajímavý podklad pro uvažování o rozvíjí systému kariérového poradenství u nás ve škole. 

Stejně tak mě oslovila aplikace konceptu growth vs. fixed mindset do kariérového poradenství v podání Carola Dwecka. Právě otevřenost novému a přijímání změn je jedna z hlavních kompetencí, která je dle mého názoru pro kariérový rozvoj v současné době důležitá. 

V poslední řadě ve mě rezonovala témata sociální nerovnosti v rámci kariérového poradenství, o kterých se mluvilo ve vícerých příspěvcích, stejně jako nyní o to aktuálnější téma naděje. 

Z praktické zásobárny inspirace uvedu CareerCraft videa ve stylu Minecraft, CiCi kariérového chatbota nebo knihu Investing in Career Guidance od Cedefop. 

 

Děkujeme oběma autorkám za sdílení.  

 

 

< Přehled novinek