evropská síť pro podporu poradenství

KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI (číslo 20)

20.12.2021

Editoriál
 
Podpora zamestnateľnosti rodičov po materskej a rodičovskej dovolenke v Európe
Jakub Žabka
 
Akú prípravu na svet práce želáme (nielen svojim) deťom alebo ako sa písali štandardy pre kariérovú výchovu a kairérové poradenstvo v systéme výchovného poradenstva a prevencie
Mária Jaššová
Správa z NICE akadémie v Paríži: kritická perspektíva k zručnostiam pre riadenie kariéry
Tomáš Šprlák
Nové skyly z Jyväskyly
Helena Pechová, Alice Müllerová, Karolína Šolcová, Nora Jakobová, Marie Fukalová, Soňa Gajdaczová, Míša Šimanová
 
Rozhovor: Akreditovaný výcvik Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
Štefan Grajcár
 
Výpomoc so srdcom
Miloš Šiška
 
Riga, Lotyšsko, 19. – 21. október 2021: 44. konferencia Medzinárodnej asociácie pre študijné a profesijné poradenstvo (IAEVG)
Štefan Grajcár
 
Pripomíname si desať rokov vydávania časopisu Kariérové poradenstvo v teórii a praxi
Štefan Grajcár
 
Career map (Mapa karier) – a free career counselling web application
Urszula Leszczyńska
 
Sustainable career guidance: learning to live and learning to change the world
Miriam Dimsits
 
Kariérový koučing face to face i online
Sylvie Navarová
 
Pracovní listy pro kariérové poradce do škôl
Jan Brabec
 
Zelenání - kariérové poradenství vzhůru nohama
Kamila Bolfová, Martin Nawrath
 
Príloha: Kariérové poradenstvo v teórii a praxi – obsah čísel 0-20, ročníky 2012-2021
< Přehled novinek