evropská síť pro podporu poradenství

Národní cena kariérového poradenství 2021 zná své vítěze!

30.11.2021

Vyhlášení výsledků Národní ceny kariérového poradenství 2021

Již potřinácté ocenilo Centrum Euroguidance (Národní pedagogický institut ČR) příklady dobré praxe v kariérovém poradenství. Odborná porota vybrala pět vítězných příspěvků a osm příspěvků navrhla na zvláštní uznání. Výsledky národní ceny byly vyhlášeny na konferenci 30. listopadu 2021, kde proběhl i kulatý stůl k rozvoji kariérového vzdělávání ve školách za účasti zahraničních i českých odborníků a zástupců škol. Ocenění účastníci získávají možnost účasti na zahraničních konferencích a online kurzech, nebo pořízení odborných publikací a metodických nástrojů pro podporu své praxe.

Všem účastníkům Národní ceny kariérového poradenství děkujeme za jejich činnost a přínos ke kariérovému poradenství a vítězům gratulujeme.

Příklady dobré praxe oceněné hlavní cenou:

Statutární město Ostrava - za rozvoj kariérového poradenství v ostravských školách

EKS - za podporu školních kariérových poradců

Lucie Václavková a Petra Drahoňovská - za popularizaci kariérového poradenství 

Vysočina Education - za systémový rozvoj kariérového poradenství a vzdělávání na základních školách v Kraji Vysočina

Richard Nevšímal - za podporu spolupráce kariérových center vysokých škol 

Příklady dobré praxe se zvláštním uznáním

MAS Šternbersko o.p.s za interaktivní program pro žáky základních škol 

Andrea Csirke a Petra Šnepfenbergová - za elektronickou publikaci "Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání?"   

Institut kariéry a rozvoje, z. s. - za kontinuální rozvoj platformy „karierko.cz

Statutární město Děčín - za rozvoj systému kariérového poradenství na základních školách 

Jan Zeman - za vytvoření on-line peer nástroje „Jakouvysokou.cz“ 

Dorota Madziová - za přínos k on-line kariérovému vzdělávání

Místní akční skupina Opavsko z. s. -  za rozvoj kariérového poradenství na Opavsku  

Veronika Motlová - za přínos k oboru kariérové poradenství 

< Přehled novinek