evropská síť pro podporu poradenství

EU Skills Profile Tool - k dispozici nově v ukrajinštině

25.03.2022

EU Skills Profile Tool je nástroj pro tvorbu dovednostního profilu. Nově je nyní dostupný i v ukrajinském jazyce. 

Tato nová jazyková verze má usnadnit přichozím z Ukrajiny představit své dovednosti, které mohou uplatnit na trhu práce. 

Na webové stránce vyplňují své osobní údaje, fotografii, jazykové a počítačovédovednosti. Dále také informace o vzdělání a pracovních zkušenostech. Jedna část profilu se věnuje i představám o dalších krocích uživatele jako je zlepšení jazykových dovedností, další vzdělávání nebo najití zaměstnaní. 

Poslední částí je celkově zhodnocení a další doporučené kroky. Tuto část by měl vyplňovat poradce. 

 

EU Skills Profile Tool v ukrajinské jazyce 

< Přehled novinek