evropská síť pro podporu poradenství

Konference Euroguidance 2022 – záznamy z hlavního programu

28.12.2022

Dne 30. listopadu se uskutečnila v České republice evropská konference u příležitosti oslav 30 let činnosti sítě Euroguidance. Konference nesla název Meeting the future today: Competence development for the European guidance community a přivítala účastníky z více než 50 zemí světa.

 

Program v Aule České zemědělské univerzity v Praze byl po celý den překládán do českého jazyka. Záznamy se simultánním překladem do českého jazyka naleznete níže v odkazech v textu.

 

V první části proběhlo samotné zahájení konference.

Následně proběhlo slavnostní předávání Národní ceny kariérového poradenství 2022 a sdílení dobré praxe s pořádáním Národní ceny kariérového poradenství v dalších evropských zemích. Výsledky české Národní ceny kariérového poradenství 2022 naleznete v našem článku.

Panelová diskuze Partnerships in European Lifelong Guidance se zamýšlela nad poradenskými službami, které vznikly během pandemie, a jejich dalším využíváním. V panelu zasedli Daniel Hailemariam, Tristram Hooley, Ilze Jansone, Florian Kadletz a Lukasz Sienkiewicz.

Posledním příspěvek v hlavní konferenční Aule bylo vystoupení Davida Andrewse a Tristrama Hooleyho s tématem Establishing the role of Careers Leader in Schools.

 

Workshopy i prezentace odborníků nabídli témata jako profesionalizace kariérového poradenství, Inkluzivní mobilita nebo osvědčené postupy spojené s rozvojem kompetencí kariérových poradců.

 

V průběhu celého dne se návštěvníci mohli seznámit se zajímavými příspěvky nejen z české Národní ceny kariérového poradenství 2022 skrze posterovou sekci. Pro online návštěvníky bylo vytvořené prostředí v Padletu pro zhlédnutí posterů, které je stále aktivní pro další zájemce.

 

< Přehled novinek