evropská síť pro podporu poradenství

Kariérový rozvoj ve školní praxi

08.06.2022

V rámci projektu iKAP II - Inovace ve vzdělávání, který běží pod Pražským inovačním institutem, se od září otevírá nový program Kariérový rozvoj ve školní praxi.
 
Program zaměřený na podporu rozvoje kariérového poradenství a kariérového vzdělávání na ZŠ a SŠ na území hl. města Prahy je určený pracovníkům ve vzdělávání i studentům vysokých škol v Praze.
 
Součástí uceleného programu je vzdělávací kurz v rozsahu 80 hodin doplněný podporou mentorů, kteří pomohou s uplatněním získaných kompetencí v praxi a nastavením osobních cílů. Součástí je také tzv. peer learning - vzájemné sdílení a podpora poradců v regionu s cílem iniciovat udržitelné formy spolupráce a učení se.
 
Celý program je zdarma, je možné jej absolvovat online nebo prezenčně.
První běhy začínají již na podzim, další budou zahájeny v průběhu školního roku.
 
Více informací najdete na stránkách Pražského inovačního institutu. Zájemci se mohou hlásit přes registrační formulář
 
 
V případě dotazů kontaktujte Kateřinu Haškovou, haskova@prahainovacni.eu 
< Přehled novinek