evropská síť pro podporu poradenství

Inspirativní zdroje pro kariérové poradenství s lidmi přicházejícími z Ukrajiny - Aktualizace

26.01.2023

 

Zdroje v českém a anglickém jazyce pro kariérového poradce, kteří poradensky podporují/budou podporovat uprchlíky z Ukrajiny. Víte o publikaci, článku či stránce, která zde zatím chybí? Dejte nám vědět na email. 

 

 

Zdroje v českém jazyce

 

Metodické  materiály

 

Multikulturní poradenství - publikace Multikulturní poradenství poskytuje teoretický základ, ale i osvědčené postupy z Evropy k tématu migrace v multikulturním kontextu

 

Navigace světem práce - EKS

Vaše šance jít do práce - dvě zajímavé publikace od organizace EKS vztahující se k migraci

 

sociodynamicke-porad..pdf (euroguidance.cz) - publikace Sociodynamické poradenství

 

JAk na dobrou práci krok za krokem (matertera.cz) - publikace od Matertera Jak na dobrou práci krok za krokem

 

Zdroje od Inbáze - inspirace pro poradenskou a pedagogickou práci s ukrajinskými žáky, cizinci, aj.

 

 

Podpůrné informace pro kariérového poradce ve vztahu k aktuální migraci

 

 

https://cizinci.npi.cz - portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

 

Informace k legislativě - přijímací řízení (2023) na střední školy u žáků přicházejících z Ukrajiny.

 

Letáček MPSV - informační letáček od MPSV obsahující informace pro zaměstnavatele a cizince

 

Pomoc pro občany Ukrajiny a jejich zaměstnavatele (uradprace.cz) - souhrnné informace k možnostem pomoci občanům Ukrajiny, kteří přicházejí v důsledku válečného konfliktu do České republiky, případně v ČR dlouhodobě žijí a pracují a také zaměstnavatelům, kteří občany Ukrajiny zaměstnávají nebo zaměstnají

 

integrace-z-pohledu-nno_publikace.pdf (migracnikonsorcium.cz) - publikace Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty - migrační a integrační politika ČR, orientace a participace migrantů v české společnosti, začleňování na trh práce, sociální začlenění a vzdělávání

 

Pomáháme koordinovat pomoc ukrajinským studentům a vědcům | Dům zahraniční spolupráce (dzs.cz) - informace o podpoře Domu zahraniční spolupráce, MŠMT, Úřadem vlády ČR a vysokých škol ukrajinských studentům a vědcům 

 

www.edu.cz/ukrajina - hlavní rozcestník MŠMT v době válečného konfliktu na Ukrajině - metodické materiály, informace ke studiu na vysokých školách a další

 

Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství – edu.cz

 

Ukrajina (npi.cz) - hlavní rozcestník NPI - metodiky, vzdělávací materiály a orientace v naléhavých situacích

 

shkola.cz - stránka propojující české školky, školy a ukrajiské děti a studenty

 

UAjobs.cz - portál pro vkládání pracovních nabídek, strojově jsou překládány do ukrajinštiny

 

Jobs.cz – Aktuální nabídka práce od zaměstnavatelů i personálních agentur - stránky Jobs.cz nyní nabízejí firmám možnost označit inzerát jako vhodný pro uprchlíky z Ukrajiny


Zaměstnávání Ukrajinců prakticky. Co musíte udělat a co zjednodušil Lex Ukrajina? (lmc.eu) - článek od LMC ohledně legislativních změn, které usnadňují mimo jiného zaměstnávání Ukrajinců - shrnutí z webináře s odborníkem na pracovní právo Jakubem Olivou

 

Duševní zdraví — Opatruj.se - důležité kontakty a informace k okamžité psychologické podpoře

 

- Nevypusť duši (nevypustdusi.cz) - péče o duševní zdraví - přehledy, infografiky, kurzy, programy. 

 

E-learning (cicops.cz) a Znalost českého jazyka (cizinci.cz) - kurzy českého jazyka

 

Přehled středních škol podle oborů pro ukrajinské žáky | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola (infokariera.cz) - Přehled SŠ podle oborů pro ukrajinské žáky od InfoKariéry

 

Společnost pro příležitosti mladých migrantů | META, o.p.s. (meta-ops.eu) - organizace META podporuje nově příchozí z Ukrajiny a poskytuje i podporu pro školy a veřejnost

 

 

Nahrávky webinářů Euroguidance k tématu

 

Webinář Euroguidance k migraci a kariérovému poradenství z roku 2022 můžete shlédnout zde

 

Webinář Euroguidance k osvědčeným přístupům k tématu v Evropě s českými titulky můžete shlédnout zde

 

 

Zdroje z Evropy a zdroje v anglickém jazyce

 

Přednášky a články, publikace

 

Resources for guidance professionals working with refugees | Euroguidance Network - články, přednášky a Erasmus projekty pro poradce pracující s migranty. V přehledu najdete například také odkaz na Erasmus kurz "Counselling migrants and refugees" nebo představení nástroje MYSKILLS, který pomáhá identifikovat schopnosti a dovednosti ve 30 profesích pro zájemce bez profesní kvalifikace. Je tak vhodný pro migranty, kteří získali schopnosti a dovednosti ve své zemi, ale nemají žádné ověření. Nástroj je dostupný v 6 jazycích.

 

Asa Sundelin Učení se z pomezí lokálního a globálního – kariérové poradenství s migranty - YouTube - přednáška na téma Kariérové poradenství s migranty 

 

Psychological first aid - resources for guidance professionals working with refugees | Euroguidance Network - zdroje pro oblast psychologické první pomoci

 

cross-border-compendium.pdf (euroguidance.cz) - Cross Cultural Guidance and International Careers Integrating Migrants and Minorities

 

Užitečné odkazy

 

Europass - služby Europassu včetně životopisu a e-portfolia jsou nově i v ukrajinštině

 

Information & support for (young) people fleeing Ukraine | Eurodesk - důležité odkazy v rámci jednotlivých států včetně České republiky jako je možnost ubytování, ambasáda apod. 

 

Skills Profile (europa.eu) - EU Skills Profile Tool for Third Country Nationals v ukrajinské verzi pro tvorbu dovednostního profilu. Část zhodnocení provádí poradce

 

Study in the Czech Republic - informace pro ukrajinské vědce přicházející do ČR

 

Робота для людей з України - Workania - Workania.eu s pracovními nabídkami vhodnými pro příchozí z Ukrajiny

 

Career Path | Mareena

 

 

< Přehled novinek