evropská síť pro podporu poradenství

Výzva pro autory a autorky

09.08.2023

Kariérové poradenstvo v teórii a praxi & Kariérové poradenství v teorii a praxi 

Časopis Centra Euroguidance vychází dvakrát ročně a je odborným recenzovaným česko-slovenským elektronickým periodikem. Od roku 2012 publikuje původní příspěvky z oblasti kariérového poradenství. Je určen všem, kteří se podílejí na rozvoji kariérového poradenství, kariérovým poradcům, studentům i dalším zájemcům. Příspěvky se publikují v českém nebo slovenském jazyce. 

 

Nadcházející číslo bude tématicky zaměřené na profesní rozvoj kariérových poradců, více informací k výzvě tohoto čísla naleznete v odkazu zde. Chceteli do něj, nebo do některých z dalších čísel, přispět, ozvěte se na emailovou adresu redakce.euroguidance@npi.cz.

< Přehled novinek