evropská síť pro podporu poradenství

Workshopy v krajích - výjezd do Zlína

30.11.2023

Centrum Euroguidance ve spolupráci s Centrem kariérového poradenství Zlínského kraje organizovalo koncem října ve Zlíně workshop Kreativita a sebereflexe kariérového poradce.

Workshop byl součástí série regionálních akcí Euroguidance, které přinášejí inspirace z národní a evropské úrovně. I v příštím roce plánujeme vyjíždět do regionů se zajímavými tématy a budeme se těšit na sdílení, diskuze a setkávání s vámi.

 

Zlínský kraj reprezentovala Zuzana Fišerová, radní Zlínského kraje pro školství a kulturu, která ve svém projektu vyzdvihla důležitost kariérového poradenství v této době. Marta Müllerová, metodička Centra kariérového poradenství Zlínského kraje (CKP) pak účastníkům představila aktivity a výstupy zaměřené na vzdělávání a podporu pedagogů v základních a středních školách Zlínského kraje v oblasti kariérového poradenství a prevence předčasných odchodů ze škol. Účastníci si mohli prohlédnout sborník pracovních listů, metodických postupů a aktivit pro práci s žáky ZŠ a SŠ, který pod názvem Inspirace kariérového poradce vydalo CKP v polovině tohoto roku. Představena byla i Metodika Safe Arrival, která nabízí metody a nástroje k prevenci předčasných odchodů žáků ze škol.

 

Lucie Sedláčková a Lenka Cole spolu založily v roce 2008 Aspekt z. s. a od té doby se v něm věnují kariérovému poradenství a podporovanému zaměstnávání pro osoby se zdravotním znevýhodněním. V jejich práci se kloubí práce s klienty i jejich zaměstnavateli. Službu postavily na SocioDynamickém poradenství. Jejich workshop "Dialogická mysl je víc než jakákoliv technika" nabídnul účastníkům možnost zamyslet se nad svou rolí a vlivem v poradenském procesu a při práci s klienty. Účastníci si mohli vyzkoušet několik technik pro práci s vlastním vnitřním nastavením, které, jak se ukázalo, hraje velkou roli v celém poradenském procesu.

 

Pavla Frňková pracuje jako kariérová poradkyně, lektorka, koučka, terapeutka a supervizorka. Absolvovala Komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení. Má zkušenosti z oblasti sociálních služeb, kariérového poradenství pro nezaměstnané a rozvoje kariérového poradenství na základních a středních školách. Během workshopu "Náročné situace s rodiči" rozebrala s účastníky jednotlivé typy situací, které nastávají v kariérovém poradenství při kontaktu s rodiči a způsoby, jak v nich reagovat. Představila i techniky, které lze využít pro zapojení rodičů do procesu kariérového poradenství s žáky.

 

Účastníky zlínského workshopu byli jak začínající, tak zkušení kariéroví poradci ve školách, ve volnočasových centrech pro děti, v centrech pro cizince a z dalších institucí. Pestrost skupiny umožnila vzájemné obohacení, sdílení a výměnu informací, což účastníci následně potvrdili i v jejich zpětné vazbě.

 

< Přehled novinek