evropská síť pro podporu poradenství

Vyhlášení výsledků Národní ceny kariérového poradenství 2023

19.10.2023

Vyhlášení výsledků Národní ceny kariérového poradenství 2023

 

Centrum Euroguidance, Národní pedagogický institut ČR, ocenilo příklady dobré praxe v kariérovém poradenství v rámci Národní ceny kariérového poradenství 2023. Odborná porota ocenila dva vítězné příspěvky hlavní cenou a čtyřem příspěvkům udělila zvláštní uznání. Výsledky byly vyhlášeny na konferenci Euroguidance, která se uskutečnila 19. října 2023 v Praze a nesla název Na viděnou v budoucnosti.

 

Již tradičně budou všechny příspěvky do Národní ceny kariérového poradenství publikovány ve sborníku z národních cen.

 

Příklady dobré praxe oceněné hlavní cenou:

  • Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy za Rekvalifikační program Kariérový poradce/kariérová poradkyně 
  • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta a Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor podpory podnikání, inovací a transformace za Metodiku kariérového poradenství pro prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání

 

Příklady dobré praxe se zvláštním uznáním

  • Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje za koordinaci metodické podpory kariérových poradců ve školách Královéhradeckého kraje
  • Kariérní centrum a Středisko pro podporu studentů se specifickými
  • potřebami ELSA, ČVUT v Praze za holistický přístup ke studentům se specifickými potřebami na ČVUT
  • Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, p.o. za využití peer prvků v rozvoji dovedností řízení kariéry na SŠ
  • ZŠ Polešovice za příklad dobré praxe kariérového vzdělávání na základní škole
< Přehled novinek