evropská síť pro podporu poradenství

Osobnostní a sociální výchova a kariérové vzdělávání - inspirace z praxe

25.04.2023

Zveme vás na další webinář Euroguidance pro kariérové poradce a učitele, tentokrát se zaměřením na základní a střední školy.

 

Kdy: úterý 25. 4. od 15 do 17 hodin

Kde: zde online na MS Teams

 

V mnoha školách je Osobnostní a sociální výchova a kariérové vzdělávání prioritou, jsou vnímány rovnocenně s ostatními vzdělávacími obory všeobecného vzdělávání. V rámci webináře bude představeno několik příkladů dobré praxe škol v ČR přímo těmi, kteří výuku realizují i metodicky plánují na úrovni ŠVP. Webinář je určen pro pedagogy základních a středních škol, kteří se o tuto oblast zajímají, otevřený je i pro další zájemce o téma. Během webináře bude prostor i pro sdílení zkušeností účastníků webináře.      

 

Lektoři: Olga Daskin, Jana Soukupová, Jana Bětík Wills 
 
Mgr. Olga Daskin  Vystudovala FF UK v Praze, obory Pedagogika a Andragogika a personální řízení. Absolvovala výcvik VTI (videotrénink interakcí), aktuálně je ve výcviku práce s metodou aART (Adapted Aggression Replacement Training). Pracovala jako pedagožka v MŠ, na ZŠ, soukromé taneční konzervatoři, jako konzultantka na Lince bezpečí. Byla lektorkou a mentorkou implementace metody P4C (Philosophy for children) do výuky. Pracovala ve vzdělávání dospělých a pedagogických pracovníků jako metodička a manažerka vzdělávání ve spol. Expertis, NIDV a v Člověku v tísni. Aktuálně učí a rozvíjí předměty Osobnostně sociální výchova a Svět práce na Gymnáziu Na Zatlance v Praze. Je součástí školního poradenského pracoviště tamtéž, věnuje se zejména práci s nadanými dětmi, kariérnímu vzdělávání a péči o duševní zdraví. V roce 2018/2019 se podílela na revizi RVP pro oblast Osobnostně sociální výchova.  
 
 
Mgr. Jana Soukupová
 
 
Mgr. Jana Bětík Wills
Ve škole (Scio škola Chodov), kterou již osmým rokem spolu-vedu, mám příležitost dělat, co mě baví - rozvíjet a posilovat u dětí kompetence, které, jak doufám, udělají život jejich a jejich okolí spokojenější. Zaměřuji se na projekty cílené na rozvoj OSV: komunikačních dovedností, rozvoj studijní autonomie, ale i projekty rozvíjející v dnešní době tak důležitou kompetenci - odolnost. Rovněž se ve škole podílím na nastavení kariérového poradenství, realizace preventivních programů, vytváření dobrého pracovního prostředí pro učitele a v neposlední řadě tvorbě a revizi kvalitního a smysluplného školního vzdělávacího řádu.

 

Ve svém vstupu “Škola, kde je OSV v centru dění”, bych vás ráda seznámila s tím, jak jsme si prakticky poradili se zavedením OSV témat do naší školy a jaká je naše zkušenost se vytvářením takové školy:

 

● krok 1: KAM TO ZAŘADIT? OSV výstupy jsou součástí ŠVP školy a jak jsme si poradili s klíčovými kompetencemi.

 

● krok 2: JAKOU TO MÁ PRIORITU? OSV dáváme jasnou prioritu - rozumí tomu učitelé, rodiče i děti. Kdy a při jakých příležitostech se to u nás děje.

 

● krok 3: PROSTOR A ČAS Učitelé mají prostor a čas se tomu v rámci přímé práce věnovat aneb kam to spadne do rozvrhu. Ale také, jak jsou v tom naši učitelé vzděláváni.

 

● krok 4: JAKOU FORMOU A METODAMI OSV REALIZUJEME? Ukázky našich koncepčních prvků, které se nám pro rozvoj OSV

osvědčily: individuální rozhovory, školní koleje, páteční studovny, specifické projekty zaměřené na rozvoj OSV a další.

 
 
Moderace webináře za Centrum Euroguidance: Petr Chaluš
 
 

Účast na webináři je zdarma. 

 

Potvrzení o účasti na výžádání zašleme.

 

V případě dotazů k webináři se neváhejte obrátit na Centrum Euroguidance: anna.horejsova@npi.cz

 

< Přehled novinek