evropská síť pro podporu poradenství

Workshop Kreativita a sebereflexe kariérového poradce v Plzni

26.04.2023

Centrum Euroguidance Vás zve na workshop Kreativita a sebereflexe kariérového poradce, tentokrát se s námi můžete vydat do Plzeňského kraje. Akce je s účastí zahraničních hostů a je organizována ve spolupráci se střediskem Info Kariéra.

 

Workshop se bude konat ve středu 26. 4. 2023 od 11:00 - 16:30 hod. v Plzni v prostorách střediska Info Kariéra.

 

Workshop je součástí série regionálních akcí Euroguidance, které přinášejí inspirace z národní a evropské úrovně. Je rozdělen na dvě části: úvodní část, která přináší inspirativní vstup k tématu a poté 2 paralelní praktické workshopy. Na praktickou část se účastnící rozdělí do dvou menších skupin, a během odpoledne mohou projít oběma tématy, která se zopakují.

 

Registrovat se můžete zde přes online formulář.

 

Program:

 

11:00 - 11:30

 

  • úvodní setkání – novinky z oblasti rozvoje kompetencí kariérových poradců a učitelů - Info Kariéra a Euroguidance

 

11:30 - 13:30 - 2 paralelní workshopy

 

1) Katarína Mihinová - kreativní přístupy v kariérovém poradenství a vzdělávání pro posílení sebehodnoty dětí i dospělých

 

2) Lucie Sedláčková a Lenka Cole – sebereflexe a vnitřní nastavení kariérového poradce, praktický workshop

 

13:30 - 14:00 - přestávka

 

14:00 - 16:00 - 2 paralelní workshopy (opakování, každý účastník tak má možnost účastnit se obou workshopů)

 

16:00 - 16:30 - společný závěr setkání

 

---

 

Více k lektorům a obsahu:

 

Mgr. Katarína Mihinová  - psychologička, arteterapeutka, lektorka 

 

Pôsobila vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v rámci národného projektu Štandardy pôsobila ako lektorka sociálno-psychologického výcviku so zameraním na podporu v zručnostiach potrebných pre multidisciplinárny prístup a neskôr ako lektorka odborných a pedagogických zamestnancov vškolstve v témach kariérneho poradenstva a výchovy. 

Pracuje v OZ Artea ako lektorka kurzov arteterapie, vedie arteterapeutické skupiny pre dospelých aj deti, organizuje vzdelávacie podujatia pre pomáhajúce profesie. Spravuje portál www.i-psychologia.sk 

 

Interaktívny workshop "Izby" je zameraný na uvedomenie si negatívnych dopadov predsudkov a nálepkovania pri práci s deťmi ako aj na podporu porozumenia potrebám detí bez ohľadu na to z akého prostredia pochádzajú.  

V následnej reflexii aktivity budeme diskutovať o tom aký veľký vplyv má na vnímanie vlastnej sebahodnoty na subjektívne prežívanie vrátane rozhodovania o ďalšej kariére. 

Budeme pracovať všetci spolu, v menších skupinách aj jednotlivo. Využijeme fotografický obrazový materiál, swot analýzu a prácu s príbehom. 

Aktivitu si budete môcť zažiť, zreflektovať diskutovať o jej ďalších modifikáciách a možnostiach využitia. Dá sa veľmi ľahko využiť aj pri práci s triedou alebo aj individuálne v kariérovom poradenstve a výchove. 

 

 

Lucie Sedláčková a Lenka Cole spolu založily v roce 2008 Aspekt z.s. a od té doby se v něm věnují kariérovému poradenství a podporovanému zaměstnávání pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Službu postavily na SocioDynamickém poradenství. V jejich práci se kloubí práce s klienty i jejich zaměstnavateli. O své zkušeností se dělí v kurzech pro poradce a dál se věnují rozvoji poradenských pracovníků, kteří také chtějí svou práci stavět na konstruktivistickém základě. V tom se jim osvědčuje spolupráce se zahraničními partnery.

 

"Dialogická mysl je víc než jakákoliv technika"

 

Workshop Vám nabídne možnost zamyslet se nad svou rolí a vlivem v poradenském procesu a při práci s klienty. Vyzkoušíte si několik technik pro práci s vlastním vnitřním nastavením. Vnitřní nastavení poradců jako nová cesta v kariérovém poradenství aneb „jak lze svým rozvojem pomáhat sobě i druhým“.

Inspirované metodikou, která vznikla v rámci evropské spolupráce.

< Přehled novinek