evropská síť pro podporu poradenství

Webinář: "SWOT" a "pokoje" - inspirativní techniky ze Slovenska pro kariérové poradce a učitele

25.05.2023

Zveme vás na květnový webinář Euroguidance pro kariérové poradce, tentokrát se zkušenými lektorkami ze slovenského národního projektu rozvoje kompetencí kariérových poradců a učitelů ve školách. Praktické aktivity pro práci, se kterými se seznámíte bude SWOT analýza hravou formou a kreativní technika Izby (pokoje). 

 

Kdy: čtvrtek 25. 5. od 15 do 17 hodin

Kde: online Kliknutím sem se připojíte ke schůzce  

Lektoři: Katarína Kněžová, Katarína Mihinová

 

Metoda "SWOT" se používá k získání realistického pohledu na sebe a svůj cíl. Aktivita pomáhá usměrňovat a vyhodnocovat schopnosti a dovednosti, které je pak možné dálé rozvíjet. Cíl je porovnávaný i s vnějším prostředím a jeho vlivem. SWOT analýza je nápomocná při volbě a výběru mezi dvěma a více možnostmi. SWOT metoda je komplexní nástroj, který v kontextu dalších, vhodně zvolených nástrojů v kariérovém poradenstnví, pomáhá při rozvoji dovedností a vytváří prostor pro sebeuvědomování. 

 

Ing. Katarína Knežová

(Lektorka, kariérová poradkyňa, koučka, mentorka, HR špecialistka). Som absolventom Koučovacieho výcviku, vzdelávania pre Kariérový poradca, Metodiky zážitkového učenia, účastníčkou výcviku Kids'Skills. Čerpám zo svojich dlhoročných pracovných skúsenosti, ktoré som nadobudla v korporátnych spoločnostiach v rôznych pracovných pozíciách. Bola som súčasťou tímu v Národnem projekte “Štandardy”. Vzdelávala som a mentorovala pedagogických a odborných zamestnancov škôl, na tému Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách. Prepájam potreby trhu práce a zamestnávateľov so školským systémom. Mojou silnou stránkou je praktickosť - aplikovanie získaných zručností a vedomosti do odbornej praxe a osobného života.

 

Aktivita "Izby" je zameraná na uvedomenie si negatívnych dopadov predsudkov a nálepkovania pri práci s deťmi ako aj na podporu porozumenia potrebám detí bez ohľadu na to z akého prostredia pochádzajú. V následnej reflexii aktivity budeme diskutovať o tom aký veľký vplyv má na vnímanie vlastnej sebahodnoty na subjektívne prežívanie vrátane rozhodovania o ďalšej kariére. Aktivita sa veľmi ľahko využiť aj pri práci s triedou alebo aj individuálne v kariérovom poradenstve a výchove. 

 

Mgr. Katarína Mihinová 

(psychologička, arteterapeutka, lektorka) Pôsobila vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v rámci národného projektu Štandardy pôsobila ako lektorka sociálno-psychologického výcviku so zameraním na podporu v zručnostiach potrebných pre multidisciplinárny prístup a neskôr ako lektorka odborných a pedagogických zamestnancov vškolstve v témach kariérneho poradenstva a výchovy. 

Pracuje v OZ Artea ako lektorka kurzov arteterapie, vedie arteterapeutické skupiny pre dospelých aj deti, organizuje vzdelávacie podujatia pre pomáhajúce profesie. Spravuje portál www.i-psychologia.sk 

 

 

Moderace webináře za Centrum Euroguidance: Petr Chaluš
 
 

Účast na webináři je zdarma. 

 

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce   

 

V případě dotazů k webináři se neváhejte obrátit na Centrum Euroguidance: anna.horejsova@npi.cz

 

 
< Přehled novinek